6min

Tags in dit artikel

, , ,

Fujitsu is de afgelopen jaren bezig om zichzelf opnieuw te positioneren in het veranderende IT-landschap. Daarbij kan het deels voortbouwen op de sterke wortels die het na jaren al heeft, maar er moeten ook nieuwe stappen gezet worden. Eén principe staat voor die transitie in ieder geval centraal: het oplossen van sociale problemen. Dit zal gebeuren door middel van co-creatie. Tijdens ons bezoek aan het Fujitsu Forum in München wilden we wel eens helder krijgen hoe de twee uitgangspunten samengaan binnen de nieuwe koers. Het wordt duidelijk dat het bedrijf aardige stappen zet, maar dat daarbij ook pijnlijke beslissingen horen.

Wat het bedrijf in ieder geval siert is dat het zo eerlijk is om te erkennen dat het een onveranderde strategie heeft ten opzichte van een jaar geleden. Zodoende zit Fujitsu nog steeds middenin zijn transitie naar het uitgroeien tot een services-georiënteerd bedrijf. Bij zo’n verandering hoort logischerwijs de introductie van nieuwe diensten, maar ook het afstand nemen van een aantal gebruikelijke zaken. Typische progressie die hoort bij een ingezette strategiekoers. Het uiteindelijke doel daarbij is de omzetdaling waar het momenteel tegenaan loopt om te zetten in groei.

Pijnlijke beslissing direct zichtbaar

Die ingezette koers heeft inmiddels al geleid tot forse ingrepen. Vlak voor het begin van de conferentie maakte het bedrijf namelijk bekend zijn fabriek in Augsburg te sluiten, iets wat het Fujitsu Forum overschaduwde. Werknemers en vakbonden grepen het evenement namelijk aan om dichtbij het beursgebouw te protesteren tegen de “noodzakelijke” beslissing die Fujitsu voorhoudt. In de fabriek maakte men voornamelijk laptops en computers en waren zo’n 1500 werknemers werkzaam. Naar alle waarschijnlijkheid komen zij zonder werk te zitten, al wordt er gekeken of bepaald personeel een nieuwe baan kan krijgen binnen de services-tak.

Toch lijken de werknemers daar geen boodschap aan te hebben. Zij leggen de vinger op de zere plek door te wijzen op de sociale boodschap waar we het bedrijf zo vaak over horen, maar dat het sociale gezicht in deze kwestie ver te zoeken is.

Binnen de deuren van het Fujitsu Forum wist het bedrijf deze beslissing overigens aardig te verdedigen. De productie van de apparatuur zal voortaan uitsluitend nog in Japan plaatsvinden, wat valt onder de beslissing om steeds meer activiteiten te consolideren. Aangezien de verkopen van laptops en pc’s zich momenteel niet op een hoogtepunt bevinden en Fujitsu zijn focus verlegt, begrijpen we deze zakelijke beslissing. Ook kocht Lenovo eerder al een meerderheidsbelang in de pc-divisie van Fujitsu, wat resulteert in een joint venture. Daardoor zal Lenovo op dit vlak een deel van de activiteiten overnemen. Deze combinatie aan factoren maken de sluiting wat dat betreft een stap die er aan zat te komen. Toch staat de vervelende beslissing symbool voor het donkere randje dat aan het Fujitsu Forum kleefde.

Afstemming op strategie

Fujitsu moet echter vooruit en daarvoor kiest het beleid waarbij het afscheid neemt van bepaalde activiteiten, zodat zakelijke technologie echt op één komt te staan. Zoals gezegd realiseert het bedrijf dat ook met bestaande en nieuwe oplossing. Zo is Fujitsu zich er van bewust dat het bij veel enterprise organisaties momenteel om de cloud draait. Daar wordt op geanticipeerd door met gespecialiseerde partijen samen te werken. Bijvoorbeeld Amazon Web Services, VMware en Microsoft Azure zijn partners van Fujitsu.

Fujitsu greep de conferentie dan ook aan om nieuwe mogelijkheden binnen samenwerkingen te tonen, waaronder die met Microsoft. Door Microsoft als partner aan boord te hebben, kan Fujitsu nu zijn Primeflex-reeks brengen naar Azure Stack. Primeflex betreft een Fujitsu-oplossing die meerdere omgevingen ondersteunt, waaronder ook SAP en Oracle. Met Primeflex wil Fujitsu de complexiteit van het deployen bij ondersteunde omgevingen wegnemen, door een aantal zaken uit handen te nemen. In het geval van Azure Stack resulteert dat in het regelen van zaken rondom connectiviteit, storage, servers en software. Op die manier kan Fujitsu producten uit eigen huis leveren, zoals x86-servers en switches. Wat dat betreft is Primeflex een uitstekend voorbeeld van hoe Fujitsu zijn IT-producten aan de man kan brengen: het regelt complexe zaken die enterprise IT-organisaties niet zelf regelen.

Centers of Excellence vertegenwoordigen koers

Dergelijke gerichte oplossingen tonen aan dat Fujitsu een prima idee heeft om zijn weg binnen het IT-landschap te bewandelen. We krijgen daarbij meermaals te horen dat de zogeheten “Centers of Excellence” het cruciale onderdeel zijn om de gekozen weg met succes af te leggen. Eigenlijk moeten we deze locaties zien als het brein van Fujitsu dat het thema “co-creation for succes” realiseert. De Centers of Excellence specialiseren zich in een specifieke technologie, zoals kunstmatige intelligentie of blockchain. Aan de technologie hangen vervolgens vier missies.

Bij de missies kun je denken aan het streven om binnen de specialisatie een leidende positie in te nemen, maar ook het uitbouwen van een ecosysteem rondom de technologieën. Dat laatste vereist meerdere partijen aan boord, waaronder universiteiten en de eigen klanten. Een typisch middel om de kennis op peil te houden. Wat dat betreft ligt het ecosysteem aan de basis van een ander streven van de Centers of Excellence, namelijk het overdragen van expertise om alle landen binnen de EMEA-regio evenveel te laten profiteren van de kennis.

Uiteindelijk is de belangrijkste doelstellingen, zo vinden wij, het introduceren van oplossingen om zakelijke uitdagingen van de klant te adresseren. Aan de hand van een voorbeeld legt Fujitsu uit hoe het precies werkt. Eén van zijn klanten liep namelijk aan tegen dalende inkomsten. Die situatie vroeg vooral om meer controle over de financiële situatie. Fujitsu opteerde in dit geval robotic process automation (RPA) toe te passen op bepaalde bedrijfsprocessen, waaronder facturatie. Deze procesoptimalisatie leidde volgens Fujitsu tot een kostenbesparing van tientallen procenten. Dat is fors, maar gezien de steeds positievere verhalen die we voer RPA horen niet onrealistisch,

Erkenning is er, positie wankelt

Als we Fujitsu over dit soort zaken horen praten, dan probeert het vooral een vrij rooskleurig beeld over zichzelf te schetsen. Deels terecht. Het kan immers voortbouwen op jarenlange ervaring binnen de IT-wereld, wat inmiddels resulteert in een fundament waar Primeflex en de Centers of Excellence deel van uitmaken. Ook bepaalde partners zien dat sterke fundament. Zo is Fujitsu door VMware, een partij waar het al meer dan tien jaar mee samenwerkt, uitgeroepen tot Global OEM Alliance Partner of the Year. Het is één van de meerdere zaken waarmee aangetoond wordt dat IT-partijen op Fujitsu vertrouwen.

De realiteit leert ons echter ook dat Fujitsu knokt om een vertrouwde partner binnen het IT-landschap te blijven. Het bedrijf heeft het financieel gezien al een tijdje zwaar. Zo nam in de eerste helft van het financiële jaar de omzet met meer dan vier procent af. Vanuit het management niveau is dat besef er, waar het weldegelijk wat aan wil doen. De sluiting van de Duitse fabriek is daar het voorbeeld van: activiteiten gaan meer geconsolideerd worden.

Ook wil Fujitsu verandering teweeg brengen door te snijden in het personeelsbestand. Bepaalde posities en locaties komen daardoor te vervallen. Wanneer we Fujitsu-personeel vragen naar wat de besluiten voor hen betekent, dan laten ze allemaal weten dat ze er zelf niet getroffen door zullen worden. Misschien dat ze hierbij ook hopen op een nieuwe rol binnen Fujitsu, aangezien voor bepaalde specialisaties naar nieuwe mensen gezocht wordt. Denk hierbij aan cybersecurity-experts, iets waar de markt nou niet bepaald overspoeld door wordt. Wellicht is het een idee voor Fujitsu om hiervoor ook binnen de eigen deuren te kijken?

Hoewel men dus een idee heeft om de wankelende positie aan te pakken, is de manier waarop het deze presenteert niet perfect. Zo praat Fujitsu al over groei in 2022, terwijl er buiten op het plein ontevreden mensen staan te protesteren. En van bezoekers van voorgaande Fujitsu Forum-edities begrijpen we ook dat het allemaal net even iets minder is dan een jaar eerder. Vorig jaar zou de beursvloer met indrukwekkende robots gevuld geweest zijn, nu moeten we het doen met staren naar kleine schermpjes met productdemo’s. We begrijpen dat het allemaal hoort bij het stapje terug, maar dan zou het Fujitsu sieren als het zelf wat minder hoog van de toren blaast en de oplossingen echt laat spreken.

Uiteindelijk zijn de gemaakte keuzes verdedigbaar. Bij een nieuwe weg horen nou eenmaal harde maatregelen. Voor Fujitsu is het te hopen dat het ook uit gaat pakken in het behoud van zijn positie in het IT-landschap. Want het bedrijf heeft zeker een goed fundament, maar moet dat ook omzetten in groei.