5min

De IT-infrastructuur monitoring oplossing PRTG Network Monitor staat voor de opgave om mee te evolueren met de complexer wordende netwerkomgevingen van bedrijven. Steeds meer apparaten worden aan het bedrijfsnetwerk gehangen, op alle manieren die je je kan bedenken. Als die nieuwe devices echter niet werken, dan dreigt de bedrijfsvoering te stagneren. Paessler speelt al jaren in op dergelijke issues. PRTG monitort de gehele IT-omgeving om het draaiende te houden.

De afgelopen periode hebben we Paessler en PRTG goed gevolgd hier op Techzine. Zo stonden we eerder uitgebreid stil bij wat je precies kan met de monitoring oplossing. Even later viel het ons op dat het Duitse bedrijf de ambitie heeft om alles te monitoren: IT, het Internet of Things en de cloud. Die ambitie heeft Paessler nog steeds, zo merkten we tijdens ons bezoek aan het recente ‘User event’. Op het event voor PRTG-gebruikers wilde Paessler vooral tastbaar maken wat je met de tool kan in unieke situaties. De gebruikstoepassing kan soms immers anders zijn dan waar je oorspronkelijk aan denkt bij IT, IoT en de cloud.

Bedrijfsomgevingen groeien

Bij Paessler omschrijft men de ingeslagen weg ook wel als ‘monitor beyond IT’, wat een goede omschrijving is van de complexer wordende infrastructuur. Het bedrijf doelt hiermee op het onder controle hebben van traditionele zaken als servers en switches in combinatie met nieuwere technologieën. Hieronder vallen bijvoorbeeld hybrid omgevingen, waarbij PRTG ingezet wordt voor het in de gaten houden van on premise- én cloud-gebaseerde oplossingen. Voor de laatste categorie zijn er een aantal standaard PRTG-sensoren die gebruikers in kunnen zetten, zoals voor Salesforce en Office 365. Voor de veelgebruikte Software as a Service (SaaS)-tools heeft Paessler inmiddels sensoren gebouwd.

Daarnaast is het IoT iets waar Paessler volop mee bezig is en naar kijkt. In het bedrijfsleven zullen steeds meer apparaten gaan communiceren. Sensoren in de landbouw moeten de kwaliteit van de oogst verbeteren, nieuwe endpoints moeten een magazijn beter laten werken, in ziekenhuizen gaat de apparatuur praten om de patiëntzorg te verbeteren en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het IoT zorgt daarmee voor nieuwe uitdagingen, welke Paessler wil adresseren door PRTG door te ontwikkelen. Uiteindelijk is het idee dat overal IoT-toepassingen geïmplementeerd worden, al is over een eventuele brede adoptie na jaren erover praten nog steeds niet veel te zeggen.

Ontwikkelen van nieuwe sensoren

Paessler heeft ook al de nodige ideeën op de plank liggen voor het ondersteunen van nieuwere scenario’s. PRTG verzamelt data over beschikbaarheid en prestaties van IT-apparaten, -services en -applicaties. Voor zulke sensoren heeft Paessler communicatieprotocollen uitgepluisd, zodat ze op maat zijn voor de apparaten die gebruikmaken van de protocollen. Alle standaard protocollen worden ondersteund, zoals Ping, SNMP, WMI, HTTP, xFlow en REST API’s returning XML of JSON.

De verwachting is dat de communicatie van nieuwere devices ook een aantal protocollen belangrijker maakt dan dat ze nu zijn. Paessler verwacht dat de huidige markt gedekt kan worden met SNMP, maar dat vanwege hardware-veranderingen passendere protocollen ontwikkeld worden. Volgens Paessler zal SNMP wel blijven, maar minder dominant zijn dan nu het geval is.

In plaats daarvan zullen apparaten meer REST API en OPC Unified Architecture (OPC UA) adopteren, zo denkt men bij Paessler. Ten opzichte van SNMP kan er bij REST API’s meer data verzameld worden, terwijl de communicatie ook beter verloopt. De adoptie van REST API’s wordt steeds breder en Paessler heeft er dan ook al sensoren voor beschikbaar. Volgens Paessler gaan op maat gemaakte REST Custom-sensoren een doorslaggevende rol hierin spelen. Voor het andere protocol, OPC UA, moet nog wel een sensor gebouwd worden. Dit protocol moet de communicatie tussen industriële apparaten verbeteren, wat  goed aansluit bij het idee van Paessler om het IoT verder te ondersteunen.

Sensoren op maat

Volgens Paessler is het uiteindelijk van belang om zulke gerichte sensoren te blijven introduceren binnen zijn software. Uiteraard zal Paessler blijven werken aan het introduceren van sensoren voor bekende IT-leveranciers als Nutanix en Fujitsu, die allemaal op maat gemaakt zijn, maar het wordt nog interessanter wanneer bedrijven zelf zogeheten Custom Sensors maken. Hierbij ga je je als bedrijf zelf eerst afvragen wat je wilt monitoren, om vervolgens een eigen sensor te schrijven.

Tijdens het ‘User event’ lieten verschillende klanten dan ook zien hoe dit precies voor hen uitpakt. Zo vertelde de Groningse regionale omroep RTV Noord dat het klachten kreeg van gebruikers over een te zwak FM-signaal. Op een centraal punt in de provincie verstuurt de FM-distributeur het FM-signaal signaal, wat in theorie betekent dat het een groot gebied kan dekken. RTV Noord betwijfelde echter of het signaal de plekken bereikte die de FM-distributeur beloofde te bereiken. Om dit te testen plaatste een IT-medewerker die in Termunterzijl (dorp aan de rand van Groningen) woont een FM-ontvanger, om hem vervolgens uit te lezen in PRTG. Op die manier kan het signaal van de FM-distributie precies gemeten worden. Momenteel is RTV Noord bezig om uit te vogelen bij welke waarde men precies over een te zwak signaal bij de FM-distributeur aan de bel trekt, zodat de sensor echt zijn meerwaarde in de praktijk bewijst.

Uiteindelijk zijn de Custom Sensors dus in staat om hele specifieke problematiek aan te pakken. Een ander bedrijf vertelde bijvoorbeeld dat eindgebruikers problemen ondervonden met bepaalde internetdiensten. Na wat onderzoek kwam men erachter dat het routingprotocol BGP een andere route voor het leveren van dataverkeer had gekozen, wat de vertraging opleverde. Om dit in de toekomst te voorkomen, werd er een Custom Sensor bedacht die de routetabel op routers in de gaten houdt. In deze routetabellen is data over de route te vinden. Wanneer PRTG die data bekijkt kunnen er afwijkingen van de primaire route ontdekt worden. Bij een afwijking wordt er dankzij de Custom Sensor dan direct een seintje gestuurd naar de netwerkbeheerder.

Groei waar je niet omheen kan

Over het algemeen zijn de PRTG-gebruikers het erover eens dat de toepassing van de software verder zal uitbreiden, of dat nou via Custom Sensors of bestaande sensoren is. Zo’n beetje elke bezoeker krijgt een grotere netwerkinfrastructuur, wat ze met meer sensoren willen monitoren.

RTV Noord, bijvoorbeeld, ziet de noodzaak om het aantal sensors uit te breiden om het mogelijk te maken ook non-IT oplossingen te monitoren. Het betreft dan onder meer kritische videoapparatuur. Dit zal het gebruik van Custom Sensors stimuleren. De omroep heeft de monitoring oplossing dus echt breed geadopteerd en is daar tevreden over. Mede ook vanwege de PRTG-app, waardoor monitoring aan het eind van de rit een kwestie geworden is van via de app een notificatie krijgen van de storing. De infrastructuurbeheerder kan dan direct actie ondernemen en hoeft niet 24/7 dashboards of email in de gaten te houden voor de status van IT omgeving.

Paessler laat wat ons betreft zien dat het op de goede weg is om de complexer wordende netwerkinfrastructuur aan te pakken. We zijn dan ook benieuwd wat de ingeslagen weg nog verder zal gaan betekenen voor PRTG.