7min

Paessler heeft met Qbilon voor het eerst ooit een overname gedaan en kan daarmee nieuwe mogelijkheden bieden naast de PRTG-monitoringstool. Qbilon is een tool voor geautomatiseerde documentatie en analyses. Een IT-afdeling moet daarmee weer grip krijgen op de infrastructuur en klaar zijn voor de hybride wereld.

Wat Paessler hierbij in het bijzonder aanstipt, is dat applicaties en infrastructuur naar de cloud verplaatsen een voorkeursoptie is voor veel bedrijven. Organisaties zien veel voordelen in het onderbrengen in de cloud, bijvoorbeeld rond schaalbaarheid en flexibiliteit. Toch kan precies die migratie lastig in goede banen te leiden zijn, vanwege het ontbreken van inzichten in de IT-infrastructuur.

Paessler stelt op basis van eigen onderzoek dat cloud-adoptie de grootste uitdaging is voor 41 procent van de IT-afdelingen in de Benelux. Een kanttekening is dat bedrijven momenteel wel verschillende strategieën hebben voor het verplaatsen van hun IT-infrastructuur. Ze kunnen van on-premises naar de cloud gaan, van cloud naar een andere cloud of van cloud terug naar on-premises. Het onderzoek van Paessler laat zien dat in onze regio in ieder geval nog heel wat verplaatsingen plaats gaan vinden. Waar nu 72 procent van de IT-infrastructuur nog niet in de cloud staat, verwacht 61 procent van de organisaties dat ze binnen nu en twee jaar meer gaan inzetten op cloudadoptie. Van on-premises naar de cloud lijkt dus een grote voorkeur te hebben in de strategie van de organisaties in de Benelux.

Hoewel de interesse hoog is, blijkt de feitelijke implementatie volgens de cijfers van Paessler nog laag te zijn. Momenteel wordt slechts 28 procent van de IT-infrastructuur in de Benelux en 19 procent wereldwijd gehost in de cloud. Daarin zijn dan wel aanzienlijke verschillen tussen sectoren. Wereldwijd slaat 92 procent van de organisaties in de publieke sector gegevens lokaal op vanwege securityoverwegingen. In de telecomsector, financiële dienstverlening en het onderwijs lijkt de acceptatie van de cloud volgens het onderzoek van Paessler veel sneller te verlopen.

Een laptopscherm met een huis met een wolk erop.

Groei gelijk aan complexiteit

Deze evoluerende infrastructuur leidt tot nieuwe behoeften bij organisaties. Het IT-landschap groeit en de complexiteit neemt toe. Sommige IT-elementen draaien on-premises en andere draaien weer in de cloud. Als de complete infrastructuur zeer snel groeit, neemt ook het werk voor documentatie van de hybride landschappen toe. Traditioneel gebeurt het documenteren handmatig, maar dat is bijna onmogelijk geworden in de hybride wereld. Bovendien is documentatie lastig handmatig up-to-date te houden, wat het plannen van volgende cloudmigraties in de weg zit.

De groei aan infratructuur, workloads en applicaties maken cloudmigraties in de optiek van Paessler en Qbilon lastig. Het roept een hoop vragen op bij IT’ers. Hieronder vind je een overzicht van de vragen die volgens Paessler leven in de huidige situatie, zo stelde het bedrijf in een recente webinar.

Het hoofd van een persoon met vraagbellen erop.

Iedere pixel snappen

Paessler wil met Qbilon precies bij dit soort vragen van bedrijven helpen. De tool biedt een real-time overzicht over de IT-infrastructuur van een bedrijf. Hierin bevinden zich de details van een infrastructuur, door geautomatiseerde documentatie te verzorgen. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld inzoomen op de onderlinge afhankelijkheden (dependencies) tussen infrastructuurcomponenten. De tool zorgt dan voor de juiste, up-to-date informatie. Ook is er transparantie over alle assets, zodat een organisatie kan bepalen of het kosten kan reduceren op bepaalde infrastructuuronderdelen.

Uiteraard beschikken PRTG, de infrastructuurmonitoringsoplossing van Paessler, en Qbilon over de nodige overeenkomsten. Het zijn allebei tools die informatie over infrastructuur verzamelen. PRTG heeft sensoren voor het verzamelen van data, terwijl Qbilon integreert met bestaande tools voor IT-operations. Qbilon maakt dus als het ware verbinding met een PRTG, maar ook met andere infrastructuurtools. Zo kan Qbilon verbinding maken met cloudplatformen AWS en Microsoft Azure en virtualisatieoplossing vSphere. Ook kan generieke data in de tool worden ingevoerd, zoals JSON en CSV, voor legacy infrastructuurinformatie.

De Qbilon-tool vertrouwt uiteindelijk op IT-architectuurmining voor realtime visibility, door het creëren van een up-to-date IT-map. Door op deze manier datasets van de infrastructuur te analyseren, krijgen bedrijven nieuwe gedetailleerde inzichten. Of zoals Qbilon het zelf omschrijft: “Het snappen van iedere pixel”.

Door PRTG en Qbilon samen in te zetten, worden bedrijven ondersteund bij het begrijpen van technische afhankelijkheden en processen. PRTG werkt in dit geval voor netwerkmonitoring en Qbilon levert de IT-intelligentie. Hiermee kunnen organisaties de prestaties waarborgen, potentiële knelpunten vroegtijdig identificeren en proactieve probleemoplossing uitvoeren. PRTG moet hierbij nog meer als databron voor Qbilon dienen, om uiteindelijk de technische afhankelijkheden en processen zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Een afbeelding van een computerscherm met een schakelschema.

Paessler hoopt dat de overname zal leiden tot een groeispurt in zijn ambities. Het wil met PRTG steeds meer infrastructuurcomponenten in de gaten houden, om uit te groeien tot het centrale punt voor het bewaken van IT, OT en IoT. Anderzijds is er een bijzondere aandacht voor het enterprise-segment. Met Qbilon aan boord denkt Paessler ook meer te kunnen betekenen voor bijvoorbeeld multinationals.

Tip: Paessler PRTG monitoring relevanter door cloud en enterprisefocus

De details van diepe inzichten

Vooral grote bedrijven kunnen dus baat hebben bij diepgaande inzichten van Qbilon. Hun infrastructuur is enorm groot. Zo groot, dat ze zelf vaak het overzicht kwijt zijn. Het resultaat is dat resources ongebruikt of juist te groot zijn. De grip op de infrastructuurkosten gaat zo verloren. Zeker in de cloud waar een pay-per-usemodel geldt, veroorzaakt dat ongewenste kosten. Resources die wel draaien maar niet gebruikt worden, leveren immers onnodige kosten op.

Om bedrijven optimaal te ondersteunen zijn twee verschillende Qbilon-softwareproducten beschikbaar: Cloud en Ultimate.  De Cloud-versie haalt automatisch data uit verschillende cloudplatformen en biedt gebruikers inzichten om cloudkosten te optimaliseren en de beveiliging te versterken. De grafieken vormen het hart van de tool, waardoor IT-professionals de infrastructuur verder kunnen analyseren en de onderlinge afhankelijkheden kunnen begrijpen. De Ultimate-editie gaat nog een stap verder door veel on-premises databronnen mee te nemen, waardoor diepere analyses en onderliggende afhankelijkheden inzichtelijk worden. Hier kunnen de high-level assets, alsmede specifieke infrastructuurelementen in detail geanalyseerd worden, binnen een gemeenschappelijke dataset. De Ultimate-uitvoering sluit het best aan bij het streven van Paessler om daadwerkelijk diepgaande inzichten te benutten voor de transitie naar de cloud.

Verhaal gaat verder na onderstaand kader.

Paessler PRTG en Qbilon in de praktijk

Wij waren ook wel eens benieuwd wat de combinatie PRTG en Qbilon echt betekent voor bedrijven. Paessler deelde met ons het praktijkvoorbeeld van KTR Systems, een multinational met meer dan 1.200 werknemers en 24 dochterondernemingen. Door bedrijfsgroei en nieuwe locaties nam de omvang en complexiteit van de IT-infrastructuur toe. Het beheer en de documentatie van deze snel evoluerende IT-uitdagingen vormden een complexe taak. KTR Systems riskeerde het overzicht te verliezen en verouderde documentatie bij te houden. KTR Systems zag in de combinatie PRTG-Qbilon de oplossing.

PRTG draait al sinds 2011 in de bedrijfsomgeving van KTR Systems, voor het bewaken van de netwerkinfrastructuur. De combinatie van PRTG en Qbilon biedt KTR Systems de mogelijkheid om weer grip te krijgen op het complete IT-landschap. “Van servers en devices tot applicaties en services; PRTG en Qbilon helpen KTR Systems een up-to-date architectuuroverzicht te krijgen, potentiële knelpunten te identificeren en problemen proactief op te lossen voordat ze de prestaties van het IT-systeem kunnen beïnvloeden”, leggen de partijen uit.

KTR Systems kan door de technologie geautomatiseerde documentatie van het IT-landschap inzetten. Dit ter vervanging van handmatige documentatie die veel tijd vragen en foutgevoelig zijn. De risico’s van verouderde informatie nemen af, want door de automatische documentatie is alles up-to-date. Naar schatting zijn de inspanningen voor documentatie met maximaal 50 procent verminderd.

Daarnaast bieden PRTG en Qbilon KTR Systems ondersteuning bij de planning van migratieprojecten. Het in kaart brengen van complexe afhankelijkheden helpt KTR Systems bij het identificeren van mogelijke bijwerkingen en uitdagingen tijdens migraties. Dit sluit weer goed aan bij het grote streven van Paessler, om door de overname beter te ondersteunen bij de shift naar de cloud.

Het verloop van cloudmigratie

De overgang naar de cloud is een belangrijke uitdaging voor de IT-sector, vooral in de Benelux-regio. Diepgaande inzichten en geavanceerde monitoring zijn cruciaal om deze overgang soepel te laten verlopen. Paessler en Qbilon bieden de nodige tools en expertise om bedrijven te ondersteunen bij het begrijpen van hun IT-landschap en om weloverwogen beslissingen te nemen. De overname van Qbilon versterkt Paesslers positie in de IT-monitoringmarkt en opent nieuwe mogelijkheden voor groei. Door PRTG en Qbilon te combineren, kan Paessler monitoring bieden voor verschillende componenten, waaronder IT, OT en IoT, en zich sterker richten op enterprise-segmenten, zoals multinationals.

Qbilon biedt niet alleen diepgaande inzichten in de infrastructuur, maar helpt ook bij kostenoptimalisatie en het identificeren van kwetsbaarheden. Het is duidelijk dat de toekomst van IT-architectuur sterk afhankelijk zal zijn van deze diepgaande inzichten en monitoringtools.

Helmut Binder, de CEO van Paessler, stelde eerder dat Qbilon op een natuurlijke wijze past binnen wat Paessler wil bereiken. In 25 jaar tijd is het bedrijf met de PRTG-tool uitgegroeid tot een expert in het monitoren van het complete IT-landschap van een organisatie. Het kan gaan om netwerkapparatuur en verkeer, maar er zijn bijvoorbeeld ook sensoren voor de prestaties van applicaties en printers. Als een sensor een storing of ander probleem detecteert, wordt de juiste persoon geïnformeerd om aan een oplossing te werken, waardoor de volledige infrastructuur soepel blijft draaien.

In de voorbije jaren zijn er echter nieuwe uitdagingen rond de infrastructuur van bedrijven bijgekomen. Deze uitdagingen komen vaak voort uit het zeer uitgebreid en complex hybride IT-landschap van een organisatie. Het in kaart brengen van en zicht hebben op de infrastructuur is daardoor omslachtig en zeer complex. Traditioneel houden bedrijven infrastructuurdocumentatie bij om enige zicht op de afhankelijkheden te behouden, maar in een hybride wereld wordt fatsoenlijk documenteren erg uitdagend.