7min

Axis Communications heeft sinds kort het power of one-concept. Met dit all-in-one beveiligingssysteem wil Axis eenvoud realiseren, om vanuit één interface alles rondom de zakelijke camera’s te organiseren. Ook moet de communicatie tussen camera’s en systemen beter verlopen. Axis ziet het zelfs als een basis om hele nieuwe gebruikstoepassingen mogelijk te maken. We spraken erover met Manager Engineering and Training Middle Europe Jan-Bart Mul en Key Account Manager End Customers en smart city-specialist Epko van Nisselrooij.

Axis is van oudsher een ICT-bedrijf dat denkt in IT-processen en -mogelijkheden. In de loop der jaren is het zich steeds meer toe gaan leggen op de beveiligingsmarkt, aangezien daar de meeste groeikansen lagen. Partners, klanten en Axis zelf kijken al jaren verder dan alleen bewakingscamera’s en daar kan het power of one-concept in ondersteunen.

In het eerste deel van dit artikel zullen we daarom met name de werking van het all-in-one concept bespreken. Daarna gaan we in op wat nieuwe use cases die Axis mogelijk maakt.

Tip: Axis opereert weer als IT-bedrijf, focus op oplossingen

The power of one brengt eilandjes samen

Axis streeft met the power of one in de basis naar het bieden van één oplossing. Die oplossing biedt één interface, één licentie per device, één contactpunt bij support en één designtool. Dit moet leiden tot volledige systeemcompatibiliteit en simpeler zaken regelen. Volgens de leverancier van bewakingscamera’s is dat hard nodig, want bij de installatie en integratie van nieuwe systemen treden er vaak frustraties en problemen op. Het kan daarbij gaan om hardware die niet ondersteund wordt door het video management system (VMS) of softwarevertraging. Eindgebruikers en system integrators moeten bij die traditionelere aanpak daarom extra kosten en tijd steken in het functioneel maken van de hele surveillance-infrastructuur van een bedrijf.

“We focussen ons zodoende steeds meer op het hele traject”, legt Mul uit. “Dat is eigenlijk tweeledig. Enerzijds willen we met name vanuit losse componenten naar een totale ketenoplossing. En anderzijds, doordat we dat meer naar ons toehalen kunnen we ook zorgen dat het een betrouwbare keten wordt. Dat wil zeggen, voor zowel een werkende oplossing als een cyberveilig systeem zorgen.”

Centraal systeem voor elk component

Als je als bedrijf kiest om zoveel mogelijk Axis-hardware en -software te gebruiken, moet dat het inregelen en onderhouden van je surveillance-landschap verbeteren. Dat past beter bij de multidisciplinaire inzetbaarheid waar klanten vandaag de dag behoefte aan hebben, stellen de heren. Als voorbeeld noemen ze het aanschaffen en installeren van een camera, om het vervolgens te koppelen aan een VMS van een derde partij en er kentekenherkenning aan toe te voegen voor het aansturen van een slagboom. In een dergelijke situatie heb je als bedrijf met verschillende componenten en merken te maken. Die moeten met elkaar communiceren, iets wat the power of one ondersteunt.

Het moet daarbij in de basis niet uitmaken of de oplossing van Axis zelf is of van een partner of andere leverancier. Axis heeft zijn producten zoveel mogelijk volgens de standaarden van ONVIF gebouwd. Dit moet de interoperabiliteit met IP-gebaseerde security-hardware garanderen. Als een product van een partner of concurrent ook de ONVIF-standaarden volgt, dan is er compatibiliteit met the power of one. Beelden kunnen daardoor over en weer gedeeld worden, terwijl het bijvoorbeeld ook mogelijk is om eventueel camera’s te bewegen. The power of one betekent daarmee dat Axis eigenlijk het liefst zoveel mogelijk zaken naar zich toetrekt, maar dat het de klant daar niet toe dwingt.

Tegelijkertijd moet ook het toevoegen van nieuwe componenten aan de surveillance-infrastructuur in een later stadium versimpelen. In het voorbeeld van het aansturen van een slagboom kan het betekenen dat men later nog een hoornluidspreker toe wil voegen. Voorheen zou een system integrator of bedrijf dan verstand moeten hebben van alle verschillende producten en componenten. Dat moet nu sneller, geven Mul en Van Nisselrooij aan. “Het is voor de eindgebruiker een garantie dat hij, als er iets veranderd moet worden, vrij snel kan schakelen. In het centrale systeem kunnen ook weer toepassingen aangepast en toegevoegd worden. Zo’n hoornluidspreker, om boodschappen via het systeem uit te spreken, zal eenvoudig op het systeem aan te sluiten zijn.”

Alles onder controle en veilige data

Waar Mul en Van Nisselrooij ook op wijzen, is dat een all-in-one benadering ervoor zorgt dat security naar een hoger niveau getild kan worden. Doordat alles samen komt in één systeem, kan Axis ervoor zorgen dat alle camera’s, componenten en software voldoen aan de hoogste cybersecurity-eisen.

Het veiliger maken van apparatuur en software wil Axis mede realiseren via end-to-end encryptie. Daarvoor volgt het bedrijf de industriestandaarden. Zo is een hogere mate van veiligheid te garanderen door het gebruik van gesigneerde firmware. Hackers kunnen bijvoorbeeld proberen om gebruikers firmware met malafide code te laten installeren. Met gesigneerde firmware is de integriteit van de firmware te verifiëren voordat die op devices geïnstalleerd of geüpgraded wordt. Axis-firmware wordt gesigneerd met een digital signature, wat inhoudt dat het gebaseerd is op RSA public-key encryptie. In dit geval bevindt de public key zich op de camera, terwijl de private key opgeslagen staat op een veilige plek bij Axis.

In nieuwe camera’s heeft Axis componenten gereserveerd voor certificaatafhandeling. Een gebruiker weet zo dat een gesigneerde video authentiek is. Ook is er de garantie dat als een camera opnieuw opgestart wordt, alles gecontroleerd wordt.

Patches en updates

In de afgelopen jaren zijn er op cybervlak ook stappen gezet rond patch management en updates. Daar is in de industrie steeds meer aandacht voor, want hackers zijn vaak in staat om op met het internet verbonden apparaten binnen te komen door kwetsbaarheden. Deze kwetsbaarheden worden gedicht met de patches en updates. Bedrijven die Axis gebruiken, kunnen ervoor kiezen om die patches automatisch door te voeren of dat handmatig te doen. Voor het ophalen van die patches dienen de camera’s verbonden te zijn met het internet.

Gebruik je Axis-apparatuur die momenteel te koop is op de markt, dan is er de mogelijkheid om eventuele beschikbare patches door te voeren. Alleen bij oudere camera’s kan het voorkomen dat er geen ondersteuning meer is. Wel biedt Axis long-term support (LTS) aan voor oudere producten, zodat bedrijven toch langer security-patches kunnen blijven gebruiken en de beveiliging van hoog niveau blijft.

Camera als sensor

Wat Axis betreft zijn meer gemak en extra veiligheid dus cruciaal om surveillance naar een hoger niveau te tillen. Op die manier faciliteert het bedrijf dat camera’s vaker ingezet worden als sensors. Zo’n sensor is ideaal als edge-toepassing. “Door de nieuwe mogelijkheden uit met name edge analyse, zie je dat er in één keer meer use cases ontstaan. Investeringen kunnen veel breder worden gedaan. Ik heb bijvoorbeeld toepassingen in steden waar afdelingen de metadata uit de camera veilig kunnen delen met andere afdelingen, omdat er geen link meer is naar de video waardoor privacy kan worden gewaarborgd. Vroeger konden meerdere afdelingen dus niet gebruikmaken van dezelfde sensor, aangezien video privacygevoelig was”, aldus Van Nisselrooij.

Vanuit zijn smart city-achtergrond ziet Van Nisselrooij dan ook een hoop nieuwe use cases ontstaan, mede vanwege the power of one. Hij verwijst nogmaals dat we eerst met gescheiden systemen voor allerlei toepassingen werkten. Veel technologie wordt de laatste jaren echter netwerkgebaseerd en gekoppeld aan het internet. Ondertussen worden ook apps steeds beter en gemakkelijker. Dat maakt de nieuwe toepassingen mogelijk.

Tip: Axis zet grote stappen met AI in de cloud, op servers en de edge

Camera’s koppelen aan licht

Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Axis en Sustainder, waarmee de camera’s gecombineerd worden met verlichting. Ze kunnen samen uitdagingen van steden aanpakken en smart city-toepassingen vinden. “In de steden hebben ze steeds meer uitdagingen vanwege urbanisatie, om de stad leefbaar en veilig te houden. Daarbij wordt er gezocht naar een smart city-oplossing, waarmee sensoren in de stad beter met elkaar worden verbonden en ook complementair worden. Dat is waar het hier om gaat. De verlichtingsmarkt, met name verlichtingsmasten, zijn bij uitstek geschikt om connectiviteit te bieden aan allerlei sensors. Je ziet allerlei verlichtingspartijen ineens nadenken hoe ze hun armatuur als een soort sensorhotel kunnen laten dienen om meer te bieden dan alleen maar een lamp”, legt Van Nisselrooij uit.

Op dat vlak vonden Sustainder en Axis elkaar. Ze plaatsten een camera in verlichtingsarmatuur van Sustainder. Als een camera ziet dat mensen aanwezig zijn, dan kan het licht aangaan. Bij afwezigheid van mensen schakelt de verlichting ook uit. Door lampen niet voortdurend aan te laten wordt er bespaard op de energiekosten en bijgedragen aan de verbetering van het milieu.

Combinatie met geluid

Een ander voorbeeld dat Van Nisselrooij aandraagt, is de samenwerking met Sorama. Deze partij legt zich toe op meer waarde halen uit geluid. “Daar zie je een interessante combinatie met video terug, want dat biedt zoveel meer ruimte om zaken beter in te schatten. Vanuit veiligheidsoptiek zitten we vaak te kijken naar beelden. Maar als je bijvoorbeeld een vechtpartij hebt, daar gaat doorgaans een hoop verbaal geweld aan vooraf. In die keten kan je dus veel eerder detecteren. Maar je ziet ook vanuit privacy doeleinden dat je met geluid verkeer kan classificeren, zonder direct video erbij te betrekken. Dus er zijn veel meer mogelijkheden met geluid dan je aanvankelijk denkt.”

Van Nisselrooij ziet een cruciale rol voor geluid weggelegd. Zo schakelen mensen en overheden naar elektrisch rijden om luchtkwaliteitsdoeleinden. Elektrische voertuigen produceren echter minder geluid dan reguliere auto’s. Dat brengt nieuwe veiligheidsvraagstukken met zich mee. Daarnaast kijken overheden naar manieren om te voorkomen dat geluid een stressfactor wordt in de maatschappij, zo ziet Van Nisselrooij. Denk aan geluid uit bouwverkeer, bouwwerkzaamheden en laagvliegende vliegtuigen.

“Je kan in veel situaties kijken naar de combinatie van audio en video. We hebben een project gehad in het uitgaansgebied in Eindhoven. Daarbij gebruikten we geluidsfragmenten om tussen camera’s te schakelen. Als er agressie werd opgevangen, werd de camera gestuurd in die omgeving. Dat is een integratie die we hebben met de microfoonarray, een samenstelling van meerdere microfoons. Het maakte het mogelijk om direct de observant de juiste beelden te geven op basis van waar iets ontstond”, geeft Van Nisselrooij aan.

Het koppelen van video aan geluid en verlichting is een manier om surveillance multidisciplinair inzetbaar te maken. Voor dergelijke zaken vertrouwen partijen op het power of one-concept, een middel dat de nieuwe use cases mogelijk maakt en voor meer gemak zorgt.