8min

De transitiefase van Axis lijkt in de eindfase te zitten. Het was ooit een echt IT-bedrijf, profileerde zich vervolgens meer als een specialist in beveiligingscamera’s en inmiddels koerst het bedrijf weer richting zijn roots van IT-bedrijf. De ontwikkelingen bij het bedrijf volgen elkaar in rap tempo op, maar het belangrijkste is dat de focus is verlegd van producten naar oplossingen.

Het bedrijf is bij veel mensen bekend om zijn beveiligingscamera’s. Eind 2018 spraken we al eens met Axis over de ontwikkelingen binnen het bedrijf, toen we tot de conclusie kwamen dat het bedrijf langzaam transformeert van camera- naar IT-bedrijf. Recent spraken we opnieuw met Axis, met manager business development Middle Europe Edwin Beerentemfel om precies te zijn. Inmiddels kunnen we stellen dat Axis weer meer op een IT-bedrijf lijkt. De transitie zelf zal nooit helemaal zijn afgerond, want een bedrijf blijft altijd in beweging. Zeker een bedrijf van dit formaat.

Focus op oplossingen en innovatie

We namen recent deel aan de virtuele conferentie Axis Inspire 2020, waar het bedrijf nieuwe producten presenteerde en een van de oprichters zijn verhaal deed. Martin Gren gaf zijn visie over het bedrijf, de toekomst en gaf zelfs een inkijkje in de roadmap. Een interessant verhaal van een man die ooit de eerste camera met een netwerkpoort ontwikkelde.

Hoewel Axis meer en meer verandert richting een IT-bedrijf, zal het natuurlijk ook altijd een camerabedrijf blijven. Alle producten die het bedrijf ontwikkelt zijn over het algemeen gebaseerd op cameratechnologie of andere sensoren die op de een of andere manier een bijdrage leveren aan een detectieplatform. Met een detectieplatform doelen we dan op een systeem waar de camera onderdeel van uit maakt. Dit kan een netwerk aan beveiligingscamera’s zijn met bijvoorbeeld radardetectie, kentekenregistratie of misschien wel luidsprekers. Het kan ook een smart city-oplossing zijn, waarbij het systeem veel breder is en naast video ook geluidsdetectie wordt ingezet. De grootste verandering bij Axis is dat ze de laatste jaren wat groter denken.

Groter denken en meer in oplossingen

De focus ligt niet meer op het verbeteren van een beveiligingscamera. Want eerlijk is eerlijk, daar valt niet veel meer te winnen. Het bedrijf kijkt meer naar het grotere plaatje. Wat voor problemen hebben de klanten en hoe kunnen we die met behulp van cameratechnologie oplossen? Hieruit komen producten voort als een kentekenregistratie, het detecteren van foutparkeerders op straat of op eigen terrein, of het automatisch tellen van mensenmassa’s op pleinen. Cameratechnologie staat hierbij aan de basis. In dit geval wordt de cameratechnologie gecombineerd met door Axis ontwikkelde software die deze taken met behulp van een camera kan uitvoeren.

De opkomst van machine learning en kunstmatige intelligentie (AI), zorgt ervoor dat Axis betere oplossingen kan bouwen met zijn camera’s. Daar is de afgelopen periode flink in geïnvesteerd en dat begint nu zijn vruchten af te werpen.

Door gebruik te maken van machine learning en AI is het mogelijk om modellen te trainen die foutparkeerders of kentekens kunnen herkennen in videobeelden. Dat was voorheen veel lastiger om te doen. Daarnaast zorgen deze nieuwe technologieën ervoor dat Axis camera’s kan combineren. Zo worden er camera’s ontwikkeld met meerdere sensoren, waardoor een 360 graden beeld kan worden gemaakt. Hiervoor zijn meerdere sensoren nodig die softwarematig aan elkaar worden gekoppeld. Je kan één stream gebruiken en opslaan voor 360 graden videomonitoring. Voorheen waren daar meerdere camera’s, invalshoeken en streams voor nodig.

Axis nu ook actief in de markt van Bodycams

Sinds enkele maanden is Axis ook actief in de markt voor bodycams. Een markt die al regelmatig bij Axis heeft aangeklopt, maar het bedrijf durfde het voorheen niet aan. De technologie en de kansen in deze markt waren voor Axis nog niet volwassen genoeg om hierin te investeren. Dat is de afgelopen jaren veranderd en nu durft Axis de stap wel te zetten. Er is op het gebied van sensoren en energiezuinige chips natuurlijk veel veranderd sinds de introductie van de smartphone. Dat soort technologie kan Axis combineren met zijn ervaring in videosurveillance en de robuustheid waarin het zijn normale camera’s ontwikkelt.

Axis heeft nu een bodyworn camera ontwikkeld die ook innovatie brengt in deze markt. Deze camera’s staan wel los van het bestaande Axis-platform, omdat in plaats van de bekende ARTPEC-chips van Axis meer energiezuinige modellen van een derde partij gebruikt worden. Het bodyworn camera-platform is dan ook gesloten. Er kunnen geen apps voor worden ontwikkeld, de klant moet het doen met het standaard Axis-aanbod. We vroegen Beerentemfel waarom hiervoor is gekozen, want het is normaliter een USP van Axis dat applicaties kunnen worden toegevoegd.

“Je hebt te maken met een bewegende sensor en accuduur, maar ook met potentiële diefstal van de camera. Dat vraagt om andere keuzes.”

Beerentemfel zegt hierover: “Natuurlijk hadden we graag alle opties geboden die we ook op onze normale camera’s aanbieden, maar dit is echt een heel ander product met andere eisen. Je hebt te maken met een bewegende sensor en accuduur, maar ook met potentiële diefstal van de camera. Dat vraagt om andere keuzes.”

De draagbare bodycams zijn echt een ander soort videoproduct dan een beveiligingscamera. Volgens Beerentemfel is een belangrijk verschil bijvoorbeeld dat een beveiligingscamera op een vast punt staat. Een bodycam is continu in beweging, daar moet rekening mee worden gehouden. Je wilt uiteindelijk wel een stabiel beeld. Een andere belangrijke eis is accuduur, men moet de hele dag kunnen werken zonder de camera op te laden. De bodycam van Axis werkt 12 uur op een Full HD-resolutie en 17 uur op een 720p-resolutie. De beelden worden op dit moment standaard opgeslagen op een geheugenkaartje. Die beelden moeten echt versleuteld zijn, zodat bij diefstel of verlies de beelden niet door een externe partij zijn in te zien. Om die reden is ervoor gekozen het platform gesloten te houden en encryptie toe te passen.

De bedoeling is dat de beelden binnenkort ook gestreamd kunnen worden naar de centrale mits er een wifi-netwerk aanwezig is. Axis gaat dit mogelijk maken middels een software-update. Er is nog geen 4G- of 5G-versie van de bodycam, maar die zal in de toekomst ongetwijfeld nog volgen. Daarvoor is wel nieuwe hardware nodig. Qua integratie zijn de mogelijkheden nu dus nog beperkt. Wel kijkt Axis naar mogelijke Bluetooth-integraties met de uitrusting van de medewerker. In het geval van een agent zou bijvoorbeeld een signaal kunnen worden gestuurd als hij zijn wapenstok of pistool pakt. Op die manier kan de camera automatisch worden ingeschakeld of weet de meldkamer direct dat de agent in een bedreigende situatie zit.

Mogelijk kan in de toekomst middels 4G of 5G ook beeldanalyse worden toegepast vanuit de meldkamer. Dat is op dit moment nog te vroeg. Wel ziet Axis voldoende mogelijkheden om dit product verder door te ontwikkelen. Ook vanuit het openbaar vervoer en vliegvelden is veel vraag naar dit soort oplossingen.

Axis gaat gesloten softwareplatform vervangen door containers en open standaard

Een van de USP’s van Axis is het softwareplatform waarop applicaties kunnen worden ontwikkeld die functionaliteit toevoegen aan de camera’s of andere sensoren. Dit platform heeft Axis al vele jaren. Veel partners maken er gebruik van. Het is echter ook een gesloten platform. De applicaties werken alleen met Axis-producten. Dit wil Axis gaan veranderen. De medeoprichter van Axis, Martin Gren, liet weten dat het een containerplatform moet worden. Dit is om te beginnen een stuk veiliger, want de containers zijn een geïsoleerde applicatie op zichzelf die enkel via API’s kan communiceren met het Axis-platform. Beerentemfel kon aanvullen dat Axis ook streeft naar een open standaard, zodat applicaties straks uitwisselbaar zijn met andere platformen. Dit biedt partners het voordeel dat hun applicaties breder inzetbaar zijn en voor Axis is het voordeel dat er veel meer applicaties beschikbaar zullen komen.

Momenteel is Axis nog druk bezig met de ontwikkeling van het nieuwe platform, dat ergens in de komende jaren beschikbaar moet komen. Ook is het nog zoekende naar wat de beste open standaard is, met welke partijen het hiervoor samen zal gaan werken. Er zijn wel wat initiatieven, maar er is nog geen consortium met een echt open vendor onafhankelijk platform.

Deze strategie laat zien dat Axis weer echt denkt als IT-bedrijf en innovatie hoog in het vaandel heeft staan. Op de lange termijn zal Axis hier zeker voordeel uithalen.

Cameramanagement versimpelen via de cloud

Axis Device Manager krijgt het komende jaar ook een flinke upgrade, met het nieuwe Axis Device Manger Extend. Met de normale device manager kan je camera’s vinden op het netwerk, configureren of een configuratie pushen naar de camera. Ook zit er een stukje firmware- en licentiebeheer in. Met het nieuwe Axis Device Manager Extend gaat Axis een hoop handmatig werk verder uit handen nemen.

Extend wordt meer policy based. Als beheerder stel je een policy in welke configuratie je wilt draaien op de camera’s, welke firmware er gebruikt moet worden, welke beveiligingsinstellingen, welke applicaties en dergelijke. De policies worden vervolgens bij voorkeur geautomatiseerd uitgerold. Het kan ook handmatig, maar dat is niet aanbevolen. Elke camera op het netwerk krijgt deze policies gepusht en moet zich hieraan houden. Als op de camera zelf een instelling wordt aangepast, zal de device manager deze automatisch terug veranderen naar de policy-instelling. Zodat je als beheerder niet langer te maken krijgt met verschillende configuraties en firmware-versies. Het zal de beheerder vooral ontlasten.

Binnen een netwerk dient altijd een site-controller aanwezig te zijn, die communiceert met alle camera’s en andere Axis-apparaten op het netwerk. De site-controller communiceert ook met de Axis Cloud. Vanuit de cloud heeft de beheerder een overzicht van alle apparaten en hardware diagnose. Door de loginformatie van de camera’s te delen met de Axis Cloud kan Axis in een vroeg stadium problemen detecteren en de beheerder informeren. De Axis Cloud is vooral een informatief portaal, de echte handelingen gebeuren op de site-controller. Daar zijn ook alle credentials opgeslagen, die worden niet gedeeld met de Axis Cloud.

Axis nog voorzichtig met cloudmanagement

We concluderen na ons gesprek met Beerentemfel dat Axis nog steeds voorzichtig is met cloudoplossingen. Dit heeft te maken met het Axis partnermodel, waar toch nog veel conservatieve partners zitten die de voorkeur geven aan on premises management en handmatige configuraties. Uiteindelijk is dit in onze optiek een doodlopende weg. Axis zal de komende jaren steeds meer naar de cloud moeten verplaatsen om innovatie mogelijk te maken en partners en beheerders juist te ontlasten. Innovatie laat zich wat dat betreft niet afremmen. Daarnaast is het behouden van een goede compliance ook in de cloud mogelijk.

Axis denkt echt weer als een IT-bedrijf in de zoektocht naar innovatieve oplossingen. Dan kan je om de flexibiliteit, schaalbaarheid en innovatiesnelheid van de cloud simpelweg niet heen. Partners zullen hier uiteindelijk niet aan ontkomen. Zeker met de introductie van 5G zal de vraag naar machine learning en AI toenemen. Soms kan dat op het apparaat zelf, maar het zal ook centraal gaan gebeuren. Het meest logische is vanuit de cloud. We blijven Axis op de voet volgen.

Tip: ‘Nederlandse steden maken serieus werk van smart cities’