2min
Op 13 juni wordt een nieuwe richtlijn van de Europese Commissie (EC) na een jaar van transitie definitief van kracht, namelijk de Radio Equipment Directive, de opvolger van een soortgelijke richtlijn uit 1997 (R&TTE Directive, 1995/5/EC), waar producten aan moeten voldoen om het CE-keurmerk te krijgen. Op zich is dit een goede zaak, omdat er op het gebied van producten die gebruikmaken van radio’s het een en ander veranderd is de afgelopen twintig jaar. Met name voor kleinere leveranciers kleven er echter ook enkele op het eerste gezicht behoorlijk vervelende consequenties aan deze nieuwe richtlijn. Om eens te achterhalen wat deze zijn, spraken we met Pamela Krosta-Hartl, Director Corporate Communications & Public Affairs van Lancom Systems, de Duitse leverancier van netwerkproducten. Zoals al gesteld, is een nieuwe richtlijn met daarin standaarden/normen waaraan producten moeten voldoen om verkocht te mogen worden op de Europese markt op zichzelf een goed idee. Als je bedenkt hoeveel drukker het is geworden in de ether de afgelopen twintig jaar, dan is het goed dat er nieuwe afspraken gemaakt worden over wat wel en wat niet mag in een apparaat met een radio erin. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het efficiënter gebruiken van het beschikbare spectrum, zodat er meer ruimte is voor al die extra producten die tegenwoordig over een radio beschikken. EC en ETSI niet volgens hetzelfde schema Om een en ander in goede banen te leiden, werkt de Europese Commissie op dit punt samen met ETSI. ETSI staat voor European Telecommunications Standards Institute, de instantie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van nieuwe standaarden in opdracht van de EC, waarna de EC deze goedkeurt en officieel gepubliceerd worden en van kracht zijn. Nu wil het geval dat de schema’s van de EC en ETSI niet bepaald synchroon lopen. De Commissie heeft bepaald dat de nieuwe richtlijn, die in april vorig jaar is gepubliceerd, uiterlijk op 13 juni 2017 door de lidstaten van de EU als wet is overgenomen. Dan wordt hij dus ook officieel van kracht. Het probleem is dat ETSI bij lange na nog niet genoeg tijd heeft gehad om alle standaarden die bij de nieuwe richtlijn horen te ontwikkelen, laat staan dat de EC deze heeft gereviseerd en vrijgegeven. Dit hele proces wordt overigens aangeduid met de term ‘harmonisatie’. Pamela Krosta-Hartl van Lancom schat dat ongeveer de helft van de standaarden nog niet door ETSI is geharmoniseerd. Dat betekent dus dat er op 12 juni een richtlijn van kracht wordt zonder dat duidelijk is hoe bedrijven hieraan moeten voldoen. Een van de vragen die je kunt stellen is waarom het zo lang duurt vooraleer ETSI de harmonisatie van de standaarden geregeld heeft. Deels ligt dit aan de veel bredere toepassing van de nieuwe richtlijn ten opzichte van de oude. Onder de nieuwe richtlijn vallen alle apparaten met een radio erin, ook als deze alleen maar kan ontvangen. Dit resulteert in meer dan 200 standaarden die moeten worden geharmoniseerd, iets wat kennelijk niet binnen de door de Europese Commissie gestelde tijd mogelijk is.