Uitstel is onwaarschijnlijk

In eerste instantie zou je denken dat er vooraf goed is nagedacht over de afstemming tussen de twee instanties (EC en ETSI), maar de praktijk lijkt iets anders te suggereren. Toch is de EC niet van plan om de einddatum van de transitie periode uit te stellen. Dit ondanks herhaaldelijke verzoeken uit de markt, van Lancom en andere leveranciers maar ook van meerdere gezaghebbende Europese instanties binnen de industrie, onder andere Digitaleurope, Orgalime en Euralarm. Waarom de opstelling van de EC zo rigide is, wordt niet helemaal duidelijk, maar wellicht heeft de speciale software-clausule in RED er iets mee te maken, aldus Pamela Krosta-Hartl Die clausule bepaalt dat het niet langer toegestaan/mogelijk is om firmware op bijvoorbeeld routers te installeren die niet geautoriseerd is door de leverancier. De FCC in de VS heeft zo’n twee jaar geleden iets soortgelijks ingevoerd. Dit wordt gedaan omdat het met bijvoorbeeld dd-wrt en Openwrt mogelijk is om de zendsterkte van de apparatuur aan te passen, ook tot boven de toegestane limieten. En dat raakt onder andere het gebruik van het beschikbare spectrum, een van de onderdelen waarover de nieuwe richtlijn gaat. Een andere reden voor de rigide houding van de EC zou kunnen zijn dat de richtlijn al uit 2014 stamt, getuige de typering (2014/54/EU), en dat ETSI naar de mening van de EC niet voortvarend genoeg te werk is gegaan. ETSI heeft echter diverse keren aangeven dat het door de late beschikbaarheid van de Directive niet genoeg tijd heeft gehad de bijbehorende richtlijnen te ontwikkelen.

Het feit dat de EC de datum niet door wil schuiven, betekent overigens niet dat men daar niet inziet dat er een probleem is. Dat besef is er inmiddels wel gekomen. Afgelopen oktober/november werd echter nog wel glashard beweerd dat er geen probleem was. Je kunt je dus afvragen of men bij de EC wel helemaal goed weet waarmee men bezig is. Het zou dus zomaar eens zo kunnen zijn dat onwetendheid aan de basis ligt van deze hele situatie. Inmiddels hebben de partijen die de bijzondere gang van zaken aangekaart hebben overigens wel een medestander binnen de Europees Parlement in IMCO, de Commissie interne markt en consumentenbescherming. Die commissie is nu aan het proberen om de transitieperiode en dus de definitieve inwerkingtreding van de richtlijn met enkele jaren op te rekken.

Lees meer