Het probleem (voor kleinere partijen)

Uit voorgaande blijkt dat er op zijn zachtst gezegd geen bijster goede afstemming is tussen de twee instanties die moeten zorgen voor de invoering van RED, de EC en ETSI. Maar wat heeft dat dan eigenlijk te maken met fabrikanten zoals Lancom? Die spelen hier toch helemaal geen rol in, dus waarom zouden zij zich druk maken? Dat doen ze echter wel degelijk. Alle producten die op de markt komen, moeten voldoen aan de richtlijnen die gelden binnen de Europese interne markt. Dat wordt na 13 juni 2017 een probleem, want het is niet duidelijk hoe de standaarden er exact uit gaan zien. In het geval van Lancom zijn er nog een aantal standaarden die moeten worden geharmoniseerd. Eentje (EN 301 893) heeft betrekking op Wi-Fi in de 5 GHz band, terwijl andere betrekking hebben op mobiele netwerken. Het is na 13 juni overigens niet onmogelijk om nieuwe producten uit te brengen, maar dan moeten die door zogeheten Notified Bodies goedgekeurd zijn. Dit zijn door ‘Europa’ goedgekeurde instanties die testen of een product voldoet aan de eisen. Dit mogen die instanties dus ook blijven doen na 13 juni, met een tot op zekere hoogte onvolledige richtlijn waarbij bij lange na niet alle standaarden zijn geharmoniseerd. Grotere Niet-Europese fabrikanten maken voor bepaalde producten (denk aan smartphones) vaak gebruik van deze Notified Bodies voor men een product op de Europese markt brengt. Er zijn er echter ook zeker wel die het evenals Europese fabrikanten zoals Lancom (en bijvoorbeeld ook AVM) doen met behulp van interne tests, onder andere vanwege de hoge kosten die zijn verbonden aan het laten uitvoeren van een validatietest door een Notified Body. Zolang de standaarden niet zijn geharmoniseerd, mag dat echter niet en moeten ook die fabrikanten dus gebruikmaken van een Notified Body. Als dit het enige probleem was geweest, dan was het op zich nog wel te overzien. Een fabrikant zoals Lancom betaalt uiteraard liever niet de grofweg maximaal 15.000 euro per product dat getest moet worden, vooral als dit op een andere manier opgelost kan worden. Een bijkomend probleem is echter dat er niet genoeg Notified Bodies zijn om alle producten goed te keuren. Verder is het nog maar de vraag of de Notified Bodies wel ingericht zijn om deze tests uit te kunnen voeren. Ook op dat punt schijnt er nog de nodige achterstand te zijn. Als we eens kijken naar hoeveel Notified Bodies we bijvoorbeeld hebben in Nederland, dan komen we niet verder dan eentje (Kiwa). In Duitsland zijn het er gezien de grootte van het land uiteraard meer, maar acht is ook nog niet bijster veel. Dit zijn instanties die ook nog vele andere testwerkzaamheden hebben en dus volgens Lancom niet ingericht zijn op de toestroom van producten die na 12 juni gaat plaatsvinden. Als fabrikant is het dus nagenoeg onmogelijk om je producten op tijd gecertificeerd te krijgen.