1 min Redactioneel

Chezzer legt zijn functie als moderator neer

Chezzer heeft ons enige tijd geleden aangegeven dat hij zijn fuctie als moderator van besturingssystemen ging neerleggen. De redenen hiervoor zijn dat hij vond dat zijn activiteit en aanwezigheid terugliep. En dat dit niet meer strookte met zijn ideaal als moderator waarbij deze activiteit en aanwezigheid wel nodig is.

Chezzer steekt de tijd en energie veel liever in zijn gezin en zijn werk en we kunnen hem geen ongelijk geven!

Wij (en ik spreek zeker namens -ko- zijn collegamoderator) willen Chezzer ontzettend bedanken voor zijn inzet als moderator zowel voor als achter de schermen. Want ook achter de schermen liet Chezzer zien veel goede ideeën te hebben en hij wist deze ook goed te onderbouwen en uit te werken. Juist vanwege deze eigenschappen vinden we het heel jammer dat Chezzer ermee is gestopt.

Chezzer, succes!