6min

Tags in dit artikel

, , ,

Organisaties hebben in veel gevallen hun infrastructuur danig moeten aanpakken om de gevolgen van het coronavirus het hoofd te kunnen bieden. Dat hebben veel organisaties behoorlijk goed gedaan, was de conclusie van de deelnemers aan onze rondetafel over dit onderwerp, ook al valt er ook zeker nog voldoende te winnen. Een groot gedeelte van de discussie tijdens de rondetafel ging echter ook over de menselijke component binnen organisaties. Dat gedeelte van de discussie hebben we in dit artikel uitgeschreven.

Voor de volledigheid stellen we de deelnemers aan onze rondetafel hier eerst nogmaals voor. Aan tafel zitten vertegenwoordigers van tamelijk uiteenlopende IT- en security-bedrijven. Marc Gelissen is oprichter van Bizzomate, een Mendix-partner. Renske Galema werkt voor Identity Security-leverancier CyberArk als eindverantwoordelijke voor de regio waarin ook Nederland valt. De derde deelnemer is Harold Punter, oprichter en CEO van Microsoft-partner Rapid Circle. Peter Geelen van Xperi is de vierde en laatste deelnemer aan het gesprek. Hij is managing director van SAP-partner Xperi. Een gemêleerd gezelschap dus, met zoals we zullen zien ook elk hun eigen kijk op wat er de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd.

Ondersteun medewerkers

Marc Gelissen, Bizzomate

Een van de belangrijkste conclusies van het vorige artikel was dat organisaties die hebben geïnvesteerd in een wendbare infrastructuur, er in principe goed voorstaan, ook voor de tijd nadat de coronacrisis voorbij is. Met een wendbare infrastructuur en een flexibele insteek als organisatie ben je er echter nog niet. Uiteindelijk zullen je medewerkers alle werkzaamheden ook in de nieuwe situatie moeten uitvoeren. Op het gebied van hybride werken gaat dit dan om veel meer dan alleen het afnemen van een licentie voor een platform zoals Microsoft Teams, Zoom of Google Meet.

Geelen ziet vooral op dat vlak nog behoorlijk wat uitdagingen. Een van die uitdagingen is om de agenda beheersbaar te houden. Agenda’s puilen tegenwoordig uit met virtuele meetings, waardoor meer mensen tegen overspannen aanzitten. Dat ziet Punter ook, dat risico op een lurking burnout. “De uitdaging van HR is om binnen deze nieuwe werkelijkheid te zorgen dat mensen gezond blijven”, stelt hij. Galema vat dit sentiment samen als ze stelt dat alle organisaties een “humaan HR-beleid” moeten hebben.

Het humaan inrichten van je HR-beleid en het ondersteunen van je medewerkers, kun je op allerlei manieren doen. Allereerst is er de ‘menselijke maat’, het humane waar Galema het hierboven ook over heeft. Zeker naarmate je meer automatiseert, wordt dat steeds belangrijker, merkt Geelen op. “Bij de start van covid was het allemaal een zeer technische exercitie”, vult Punter aan. Daarna kwam er meer aandacht voor zaken zoals een Chief Happiness Officer en/of een Chief Facilitation Officer. Covid heeft hier volgens hem een stuwende rol in gespeeld, ook al was de trend al ingezet voor de uitbraak van het coronavirus. Wandelingen of 1-op-1 lunches met medewerkers worden ook genoemd aan tafel als voorbeelden van meer menselijkheid binnen organisaties.

Meer MVO

Als het gaat om de menselijke factor, speelt ook MVO een steeds grotere rol, geeft Gelissen aan. Hij ziet dat dit ook steeds vaker belangrijk is voor medewerkerstevredenheid. Geelen ziet eenzelfde trend rondom duurzaamheidsagenda’s. “Bedrijven zijn tegenwoordig meer dan business en winst”, stelt hij. Als je zaken wilt doen met grote bedrijven, krijg je overigens ook steeds vaker de vraag naar een dergelijke agenda, dus het is onder de streep natuurlijk ook gewoon belangrijk voor de business en de winst. Galema merkt op dat de vraag naar bewijsbare duurzaamheid niet het resultaat is geweest van covid, maar dat het er wel door is versneld.

Renske Galema, CyberArk

Onder de streep is covid voor veel organisaties ook gewoon een mogelijkheid om te zien dat je er bent en dat je betrokken bent, stelt Punter. Zo eerlijk moet je ook zijn. Dat onderschrijft Gelissen ook als hij stelt dat de crisis op sommige punten ook een cadeautje is. Dat klinkt wellicht een beetje ongepast, maar zo is het niet bedoeld. Als organisatie moet je dit soort situaties ook gewoon proberen in je voordeel te laten werken, daar is helemaal niets mis mee. Gelissen geeft aan dat je de relatie met je klanten kunt verbeteren, door ze te vragen of je ze ergens (kosteloos) bij kunt helpen. Punter haalt een voorbeeld van Rapid Circle aan. Daar heeft men een app gebouwd om vacinatieregistraties te ondersteunen, om zo de maatschappij te kunnen helpen. In principe kan iedere organisatie op deze manier haar steentje bijdragen.

Vergeet toch de technologie niet

Medewerkers ondersteunen en gemotiveerd houden doe je enerzijds door een humaan HR-beleid te voeren. Een organisatie kan echter ook wel degelijk vanuit de technologie iets doen. En dan gaat het niet alleen om het zorgen voor een goede werkplek voor medewerkers. Het is naast goede apparatuur ook van cruciaal belang voor medewerkers en dus een organisatie dat er ook investeringen gedaan worden in de tools eromheen die nodig zijn om mensen optimaal te laten werken.

Harold Punter, Rapid Circle

Als je denkt aan dit soort tools, schieten waarschijnlijk allereerst tools zoals Microsoft Teams en Zoom te binnen. Dat is echter niet genoeg, geeft Geelen aan. “Data waar mensen mee werken, moet meteen beschikbaar zijn, ook als ze thuiswerken”, geeft hij aan. Het draait dus om sneller informatie bij de hand hebben, maar ook zelfstandiger besluiten nemen door medewerkers. Daarvoor is data nodig. Een productie- of magazijnchef kan bijvoorbeeld geen Teams-meeting opzetten als hij snel informatie nodig heeft en er verder niemand in zijn buurt is om hem te helpen.

Investeringen in tools om medewerkers heen wordt echter nog niet voldoende geïnvesteerd, geeft Geelen aan. Gelissen valt hem bij, al richt hij zich niet zozeer op het ontsluiten van data aan medewerkers. Hij constateert vanuit zijn vakgebied dat er niet voldoende investeringen gedaan worden in het automatiseren van workflows. Doe je dit, dan maak je het leven van je medewerkers ook weer net een stuk prettiger. Waarmee niet gezegd is dat medewerkers het op dit moment niet naar hun zin hebben overigens. Punter geeft zelfs aan dat hij ziet dat de medewerkerstevredenheid is toegenomen sinds het begin van de coronacrisis. Het kan alleen altijd nog beter, niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor de organisatie als geheel.

Tot slot: beklijft het?

We hebben hierboven behoorlijk wat besproken op het gebied van de impact van corona op IT, Operations en Cybersecurity binnen bedrijven. Veel organisaties moesten – deels noodgedwongen – veel investeren en innoveren. De innovatie-agenda is met recht in een snelkookpan gegooid. Naast de impact op de infrastructuur van organisaties, mogen we zeker niet vergeten dat de impact op de medewerkers ook groot is, misschien nog wel groter dan die op de infrastructuur.

Peter Geelen, Xperi

Het menselijke aspect kreeg van alle deelnemers aan de rondetafel zonder twijfel de meeste aandacht. Vergeet als organisatie niet om je medewerkers goed te ondersteunen, is een van de belangrijke boodschappen. Dat hebben ze ook zeker verdiend, is de consensus. Om dit te kunnen bewerkstelligen, moet je als organisatie echter ook investeren in technologie. En dan gaat het niet alleen om de infrastructuur van je organisatie als geheel. Dat is uiteraard ook belangrijk en is al behoorlijk fors gedaan, zoals we in het andere artikel hebben beschreven. Het gaat ook om investeringen in ondersteunende tools voor medewerkers. Daar is zeker nog het nodige te winnen.

Een van de redenen dat investeringen op sommige vlakken wellicht wat achterblijven, is ongetwijfeld dat het nog altijd onzeker is hoe de wereld er na corona uit zal zien. Investeren in een cloudinfrastructuur stond bij veel organisatie sowieso wel op de planning, dat is nu een paar jaar versneld. Investeren in een hybride werkomgeving waarin je ook daadwerkelijk alles optimaal ontsluit voor medewerkers, zal bij een stuk minder bedrijven op de roadmap gestaan hebben.

Een belangrijke vraag op dit moment is dan ook of hybride werken zoals daar nu vaak over wordt gesproken, ook echt gaat gebeuren. De voortekenen wijzen er in ieder geval op dat zaken zeker niet meer teruggaan naar hoe ze waren. Wel zullen de budgetten voor IT weer kleiner worden. Dat zal ook wel moeten, gezien de uitgaven van de afgelopen anderhalf jaar. Veel virtuele onderdelen van de werkdag zullen ook weer verdwijnen, zoals virtuele teambuildingsessies en de nodige meetings. Laten we hopen dat de goede dingen die gedaan zijn rondom medewerkerstevredenheid niet allemaal weer worden uitgefaseerd. Of de positie van IT strategisch blijft, valt te bezien. Dat is een mooi onderwerp voor een volgende discussie.

Wil je enkele standpunten van de deelnemers ook nog eens van henzelf horen? Hieronder kun je een korte impressie van de rondetafel bekijken, waarin ze alle vier aan het woord komen: