4min Analytics

Het vinden van de juiste balans: hoe IT-professionals AI-technologieën veilig kunnen implementeren

Het vinden van de juiste balans: hoe IT-professionals AI-technologieën veilig kunnen implementeren

De snelle groei van AI-technologieën heeft vele discussies over de mogelijke risico’s van deze innovatie doen oplaaien. Zelfs onder diegene die aan de wieg staan van belangrijke toepassingen. Zo uitte Sam Altman, de CEO van het bedrijf achter AI-sensatie ChatGPT, afgelopen maand zijn bezorgdheid en stelde dat AI “helemaal mis zou kunnen gaan”. Ook andere ondernemers en wetenschappers pleitten al om AI-ontwikkelingen on hold te zetten.

De vrees voor de nieuwste ontwikkelingen lijkt zich ook te verspreiden naar de werkvloer: uit ons onderzoek blijkt dat dertig procent van de IT’ers AI beschouwt als meest beangstigende technologie voor de zakelijke wereld. Het is echter niet verrassend dat angst en bezorgdheid rondom nieuwe technologieën ontstaan. Zeker als meerdere experts uit het vakgebied voor de gevaren waarschuwen. Dit fenomeen herhaalt zich door de geschiedenis heen, waarbij elke technologische vooruitgang wordt omgeven door weerstand en twijfels.

De kracht van AI: kansen en mogelijkheden

Toch is het onverstandig om alle AI-toepassingen klakkeloos te negeren en in het verdomhoekje te stoppen. AI-technologieën bieden organisaties namelijk diverse kansen op het gebied van efficiëntie, innovatie en verbeterde klantenservice. Zo zet 50 procent van de organisaties AI in om processen efficiënter te maken en gebruikt 41 procent AI om de productiviteit te verhogen. Maar AI kan ook ondersteunen bij besluitvorming met behulp van de voorspelende analyses en risicobeheer. Bovendien heeft AI het unieke vermogen om betekenis te geven aan enorme hoeveelheden data door trends en patronen te identificeren.

Maar hoe zorg je er als organisatie voor dat de angst rondom dit onderwerp weggaat en medewerkers veilig en effectief kunnen omgaan met AI-technologieën?

Identificatie van risico’s

Om veilige implementatie van AI-technologieën te waarborgen, is het belangrijk om de bijbehorende risico’s te identificeren. Hieronder bespreek ik twee belangrijke risico’s en geef ik inzicht in mogelijke oplossingen.

Privacy: bescherming van gevoelige data

Privacyrisico’s blijven een grote zorg bij het gebruik van AI-technologieën. Men is namelijk bezorgd over mogelijk misbruik van de technologie en de data die men vergaart. AI-tools hebben namelijk enorme hoeveelheden data nodig en als dit in de verkeerde handen valt, kan het misbruikt worden. Daarbij moet je voldoen aan de wet- en regelgeving, zoals de AVG om de privacy van gebruikers te beschermen.

Een mogelijkheid om privacyrisico’s te verminderen, is het implementeren van beveiligingsmaatregelen, zoals end-to-end encryptie en strikte toegangscontroles. Daarbij is het essentieel dat organisaties transparant zijn en vertellen hoe zij data verzamelen, verwerken en opslaan. Hiermee voorkom je dat medewerkers argwaan krijgen en de technologie te snel als onveilig bestempelen.

Dataveiligheid

Naast privacyrisico’s is het ook essentieel om aandacht te besteden aan dataveiligheid. In de wereld van AI worden discussies vaak gedomineerd door de ‘magie’ van de technologie, terwijl cruciale overwegingen met betrekking tot de onderliggende datasets vaak over het hoofd worden gezien. Het beheren van datasets en de levenscyclus van AI-modellen is dan ook essentieel. Hierbij is het belangrijk dat men verouderde en onnodige data identificeert om ervoor te zorgen dat de datakwaliteit optimaal is. Hiermee heb je nauwkeurige, betrouwbare en up-to-date data waardoor je efficiënter kunt werken. Bovendien is het essentieel om procedures te hebben voor het veilig beëindigen van AI-modellen en het verwijderen van gevoelige informatie.

Verantwoord gebruik van AI-technologieën

AI heeft de manier waarop we werken een impuls gegeven. En ook al zijn er bij veel mensen twijfels over de veiligheid van deze technologie, de kracht en mogelijkheden van AI zijn ook overduidelijk. Bij het ontwikkelen en implementeren van AI-technologieën is het wel cruciaal om ethische overwegingen in acht te nemen. Wees transparant over hoe data wordt verzameld, gebruikt en opgeslagen, en zorg ervoor dat er duidelijke richtlijnen zijn om misbruik te voorkomen. Hiermee kan je ook een groot deel van de twijfel bij mensen wegnemen. Door verstandig om te gaan met deze technologie, kunnen we een AI-toekomst creëren waarin zowel bedrijven als individuen de vruchten plukken van deze innovatie.

Dit is een ingezonden bijdrage van NTT DATA. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.