4min

Volgens de Work Relationship Index van HP heeft maar 27 procent van de ruim 15.000 respondenten op het onderzoek een gezonde relatie met hun werk. Maar niet getreurd, want AI gaat dit oplossen. Dat is althans de verwachting van de kenniswerkers en beslissers binnen organisaties. Wat we ons daar precies bij moeten voorstellen, is echter nog niet meteen duidelijk.

Het gaat niet goed met onze relaties. De relaties met ons werk welteverstaan. Dat is althans de conclusie van een onderzoek dat HP heeft laten uitvoeren onder niet minder dan 16.624 respondenten verspreid over twaalf landen. Nederland zat hier helaas niet tussen, maar er is wel bewust in zowel opkomende als volwassen economieën naar de stand van zaken gevraagd.

Minder dan een derde heeft een goede relatie met het werk

Het belangrijkste cijfer uit het onderzoek voor de Work Relationship Index, dat HP vandaag tijdens de Amplify-conferentie in Las Vegas wereldkundig maakt, is dat minder dan een derde van de respondenten een gezonde relatie heeft met zijn of haar werk. Daarbij valt op dat de opkomende economieën beter scoren dan de volwassen economieën. Waar India 50 procent scoort en de koploper is, doen alle Europese, Noord-Amerikaanse en Australische respondenten het een stuk ‘slechter’ met tussen de 20 en 28 procent. Japan spant de kroon, met slechts vijf procent aan respondenten die een gezonde relatie hebben.

Bovenstaande cijfers staan niet op zichzelf. Er is zeker een correlatie met hoe goed medewerkers presteren en hoe graag ze bij een organisatie blijven werken. Hoe minder tevreden, des te lager de productiviteit en groter de wens om te vertrekken. De medewerkers geven aan dat ze ook een impact ervaren op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Belangrijk om hierbij te vermelden is verder ook nog dat de verwachtingen die kenniswerkers van hun werk hebben sinds de coronapandemie sterk zijn gestegen. Je kunt je dus afvragen wat de cijfers uit dit onderzoek onderaan de streep nu precies zeggen over de staat van het werk in het algemeen, behalve dan dat de gevoelens van medewerkers kennelijk belangrijker en sterker zijn geworden. Dat past op zich ook wel in deze tijd, waarin gevoelens doorgaans belangrijker worden geacht dan objectief meetbare zaken. Of dat een goede zaak is, moet iedereen voor zichzelf bepalen.

AI brengt uitkomst voor kenniswerkers

HP heeft vanzelfsprekend een soort einddoel bij deze Work Relationship Index. Het mag geen verbazing zijn dat dit iets te maken heeft met AI. Dat heeft volgens dit onderzoek de potentie om de balans weer wat meer terug te brengen in het werkzame leven van de kenniswerkers. Alle respondenten (kenniswerkers, beslissers en business leaders) geven aan dat ze hier veel van verwachten. Waarbij het interessant is om te zien dat het percentage bij de eerste groep aanmerkelijk lager is dan bij de twee andere groepen (54 tegenover respectievelijk 70 en 72 procent). Dat is op zich niet zo gek, want onder de kenniswerkers leeft ook de angst dat AI hen juist werkloos kan maken.

Ook op dit punt zien we weer dat de respondenten in opkomende economieën positiever in het leven staan dan die in volwassen economieën. Er wordt daar nog meer gedroomd over kansen en vooruitgang dan in het enigszins verzadigde Westen. Het geeft ook aan dat er werk aan de winkel is voor de leiders binnen organisaties, met name dan in volwassen economieën, impliceert het onderzoek. Die moeten hun mensen beter onderrichten over de kansen die AI biedt en tegelijkertijd de angst ervoor wegnemen. Het moet dan uiteraard wel een kerndoel zijn van de organisatie als geheel, anders leidt het nergens toe.

Wat zegt dit onderzoek nu eigenlijk echt?

Er staan op zich enkele interessante inzichten in het onderzoek dat HP heeft laten uitvoeren om de Work Relationship Index op te baseren. Toch blijft bij ons een gevoel hangen dat er niet heel veel concreets mee gedaan kan worden. Wat zijn de toepassingen van AI die de relatie met het werk beter maken bijvoorbeeld? Daar vinden we niets over terug. En hoe kun je AI beter op de radar krijgen binnen organisaties en bij de kenniswerkers? Ook daar krijgen we weinig inzicht in. Verder trekt het al eerder aangehaalde enorm gestegen verwachtingspatroon in de afgelopen drie jaar de cijfers een beetje krom.

Het is uiteindelijk vooral een onderzoek en een Index die het bewustzijn bij bedrijven rondom AI een boost moet geven. Is het niet vanuit productieperspectief, dan moet je er iets mee om je medewerkers tevreden te houden. Het is zonder meer goed om daarmee bezig te zijn binnen organisaties en wellicht kunnen de uitkomsten van dit onderzoek helpen om het hoger op de lijst van prioriteiten te krijgen. Dan heeft het onderzoek wel degelijk iets opgeleverd, ook al is er wat ons betreft meer uit te halen. Maar dat is wellicht voor een volgende keer.

Lees ook: Redt AI de pc-markt van een derde rampjaar op rij?