2min

Tags in dit artikel

,

Open kantoorruimten hebben hun voordelen. Ze zijn efficiënt te gebruiken, lenen zich voor een eigen inrichting die aansluit bij de filosofie van een organisatie en maken het voor medewerkers gemakkelijker om samen te werken. Maar de keerzijde alles is dat een open kantoor gemakkelijk verwordt tot een luidruchtige en chaotische werkplek met (te) veel afleiding. Resultaat: gefrustreerde medewerkers die niet volledig productief zijn. Op die manier wegen de besparingen die een open kantoor biedt niet op tegen de kosten van improductiviteit.

Een recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Poly, een leverancier van communicatieapparatuur voor de zakelijke markt, laat zien dat meer dan de helft (55 procent) van de respondenten aangeeft elke dag verschillende keren gestoord te worden door geluid. Maar liefst 94 procent denkt productiever te zijn in een minder rumoerige omgeving en 77 procent geeft de voorkeur aan een traditionele werkplek met een kleine, afgesloten kamer. Zelfs millennials, die zijn opgegroeid met de kantoortuin, zien de nadelen en zijn ook sneller bereid om het management daarop aan te spreken.

Concentratie staat hoog op de wensenlijst

Veel organisaties mogen denken dat gezonde lunches en trendy meubilair de medewerkers het meest bezighouden, maar het tegendeel is waar. Onderzoeksbureau Oxford Economics stelde in een onderzoek vast dat medewerkers vooral goed hun werk willen kunnen doen en dat zonder continue verstoringen. En als dat niet lukt, zoeken ze wel naar alternatieven door zich bijvoorbeeld af te sluiten van geluiden of het zoeken van een andere werkplek. En dat staat haaks op de centrale gedachte van een open kantoortuin.

Concentratie is dus belangrijk voor medewerkers. Maar ook creativiteit is van belang voor de continuïteit van een organisatie. Om beide te ondersteunen zijn er verschillende mogelijkheden. Denk aan gebruiksvriendelijke huddle rooms, intuïtieve headsets om een persoonlijke ruimte om je heen te creëren en akoestische maatregelen die het omgevingsgeluid verminderen. Huddle rooms winnen aan populariteit doordat ze inspelen op de behoefte van teams om in een prettige ruimte samen te werken aan projecten. Deze ruimten stimuleren de creativiteit en samenwerking. Het is dan ook niet voor niets dat de analisten van Frost & Sullivan voorspellen dat binnen afzienbare tijd 70 procent van alle videoconferencing-meetings plaatsvindt in huddle rooms. Dat is mede mogelijk doordat de technologie die daarvoor nodig is, mobieler en gebruiksvriendelijker is geworden. Het is meer dan de moeite waard om daar de mogelijkheden van te onderzoeken.

Dit is een ingezonden bijdrage van Paul Clark, Senior Vice President, EMEA Managing Director bij Poly. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.