Luister: De nieuwe rol van audio zorgt voor meer bedrijfscontinuïteit en betere prestaties

Luister: De nieuwe rol van audio zorgt voor meer bedrijfscontinuïteit en betere prestaties

Tegenwoordig wordt er nog zelden met collega’s en partners overlegd aan een fysieke vergadertafel, nu de huidige gezondheidssituatie snel verandert en het nodig is dat de meeste werknemers vanuit huis werken. Virtueel contact met elkaar kunnen leggen is essentieel geworden voor effectieve communicatie. We weten dat werknemers vóór de pandemie gemiddeld 29 minuten per week verspilden door slechte geluidskwaliteit, afleidende achtergrondgeluiden en signaalproblemen met spraak- en videogesprekken. Nu mensen meer en meer online samenwerken, is slechte audio niet alleen frustrerend, maar staat het de productiviteit serieus in de weg.

Audiokwaliteit is een onontbeerlijk onderdeel geworden voor internationale bedrijven en volgens nieuw onderzoek door EPOS wordt het bijna overal erkend als essentieel onderdeel in de communicatie met klanten, werknemers en partners. Audio wordt gezien als onderdeel van de bedrijfsprestaties en de winstgevendheid. Besluitvormers gebruiken collaboration tools om tijd en bedrijfsuitgaven te besparen, waarbij 45% tijdsbesparing en 41% kostenbesparing noemt als twee van de belangrijkste redenen voor het gebruik van videovergaderingen of -gesprekken in plaats van persoonlijke ontmoetingen. Dit is terug te zien in de huidige en toekomstige niveaus aan geschatte investeringen, de komende twee jaar, nu bijna alle managers (95%) periodiek blijven investeren in nieuwe audio-apparatuur voor individueel gebruik.

Luisteren naar uw werknemers

Bij organisaties die virtueel zaken doen mogen audioproblemen zich niet langer voordoen. De verantwoordelijkheid ligt bij managers; zij moeten hun werknemers beter toerusten met oplossingen die effectief werken. De risico’s en voordelen voor de moderne bedrijfsvoering zijn veel te groot om de gok te wagen met een plug-and-play-oplossing. Niemand is gelijk en geen enkele functie is dezelfde, dus waarom zou de audio-oplossing dat wel zijn? 

Het goede nieuws is dat audiokwaliteit steeds belangrijker wordt voor managers. Volgens onderzoek denkt 83% van de managers wereldwijd dat audioapparatuur de afgelopen twee jaar belangrijker is geworden, waarbij 56% zegt dat het veel belangrijker is om contact met klanten en teams te onderhouden. Van de ondervraagden zegt 64% dat audiotechnologie van hoge kwaliteit tegenwoordig belangrijker is dan een laptop of computer van hoge kwaliteit om de communicatielijnen met klanten en partners mogelijk te maken, en dit is verankerd in de bedrijfsprestaties.

En toch bestaat er een duidelijke kloof tussen bedrijfsintentie rond audio en de oplossingen die op dit moment in veel organisaties gebruikt worden. Voor 20% van de organisaties die de afgelopen twee jaar minder in audioapparatuur hebben geïnvesteerd, wordt dit gerechtvaardigd door de verwachting dat het personeel zijn eigen apparatuur meebrengt of de ingebouwde audio van hun apparaten gebruiken. Hoewel dit kan functioneren blijven er kwaliteitsrisico’s bestaan, en een hele reeks negatieve ervaringen met audio die dagelijks door werknemers gemeld worden, waaronder achtergrondlawaai, interferentie en slechte kwaliteit en dit kan uiteindelijk allemaal effect hebben op de winstgevendheid.

Dit is in het bijzonder van belang in de context van moderne manieren van werken. Onderzoek van Gartner toont aan dat na de pandemie 41% van de thuiswerkers waarschijnlijk vanuit huis blijft werken. Nu hybride manieren van werken en thuiswerken steeds meer ingeburgerd raken, is het voor een efficiënt verloop van de werkzaamheden en de bedrijfscontinuïteit van essentieel belang om te zorgen dat werknemers een positieve ervaring hebben als ze vanuit huis werken. Integraal hiervoor is het beschikken over de juiste collaboration tools. Als we denken aan collaboration tools, denkt u wellicht meteen aan Microsoft Teams of Zoom. Maar aan de basis van deze functies staat uiteraard de audio-ervaring.

Geluid gebruiken om de cultuur op de werkplek te verbeteren

Een uitstekende ervaring met thuiswerken is een ware onderscheidende factor; het verhoogt het potentieel van de werknemer en vergroot tegelijkertijd de productiviteit en het vertrouwen. Het is algemeen bekend dat een effectieve gesprekskwaliteit kan leiden tot betere klantenservice, betere werknemersmotivatie/vertrouwen en een hoger klantenbehoud. 56% van managers en besluitvormers zegt dat audioapparatuur van hoge kwaliteit essentieel is voor hun bedrijf. Audiokwaliteit wordt zelfs zo belangrijk dat 78% van de wereldwijde besluitvormers bereid is er extra voor te betalen. Managers die hun audio-oplossingen selecteren moeten in kaart brengen hoe ze als organisatie willen functioneren, en ze moeten nadenken over de collaboration tools die leiden tot hechtere teams die betere resultaten kunnen bereiken.

Hoewel sommige bedrijven de volledige omvang van de voordelen van effectieve samenwerking en kwaliteitsaudio voor het dagelijkse werkend leven nog moeten leren kennen, toont het onderzoek dat grotere organisaties al een stap verder zijn. Hoe meer werknemers een organisatie heeft, hoe frequenter er geld wordt uitgegeven aan nieuwe audio-apparatuur. Deze organisaties zien in dat het voordelen oplevert om een budget te reserveren voor collaboration tools, waarbij 79% zegt dat audio belangrijk is voor hun succes en prestaties.

Toekomstbestendigheid begint vandaag al

Hoewel het verleidelijk kan zijn te kiezen voor goedkopere collaboration tools in een tijd waarin budgetten onder druk staan, kan dit een valse besparing blijken; er ontstaat een daling in efficiëntie en productiviteit, en mogelijk moeten deze tools sneller vervangen worden. Kiezen voor oplossingen die digitaal vernieuwend zijn, met functies als actieve lawaaionderdrukking of kunstmatige intelligentie voor het beter oppikken van spraak, kan ervoor zorgen dat werknemers zich betrokken en gehoord voelen, en dit is vooral belangrijk in een tijd waarin uw werknemers niet meer op één plek werken.

Managers moeten ook verder kijken dan de pandemie en kijken naar hoe ze in de toekomst talent behouden nu Generatie Z de arbeidsmarkt betreedt – vanuit huis of anderszins. Naar schatting zullen er in 2030 wereldwijd 1 miljard mensen uit Generatie Z een baan hebben, en nu 29% van onze deelnemers al meldt dat door jongere werknemers de behoefte aan audio gestegen is, moeten huidige organisaties de motivatie en werkwijzen van deze groep leren kennen. Organisaties die flexibele ervaringen en technologie-oplossingen met goede connectie kunnen bieden, zullen in staat zijn om toptalent aan te trekken en te behouden.

In de toekomst zal de werkplek uiteindelijk hybride zijn; een werkplek waarin digitale technologie gecombineerd wordt met persoonlijke ontmoetingen op verschillende locaties, niet meer in één kantoor. Aan de basis hiervan staat een naadloze ervaring voor werknemers. Het onderzoek toont ook aan dat managers in beginnen te zien dat het goed is te concentreren op een kwaliteitservaring, en dat daarvoor investeringen in audio gedaan moeten worden; 95% van de besluitvormers zegt dat ze van plan zijn de komende paar jaar investeringen te doen. Onze individuele audio-ervaring is van essentieel belang voor communicatie en samenwerking. Om werknemers te helpen hun volledige potentieel te benutten, te genieten van hun werkomgeving en uiteindelijk optimaal te presteren zijn effectieve en progressieve geluidsoplossingen een must.

Dit is een ingezonden bijdrage van Jeppe Dalberg-Larsen, President bij EPOS. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.