5min

Tags in dit artikel

, ,

De wereld heeft de afgelopen jaren een ware explosie aan data doorgemaakt. In 2020 werd geschat dat er voor ieder mens op aarde elke seconde ongeveer 1,7 megabyte aan nieuwe data werd gecreëerd. En in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn het niet alleen de grote bedrijven die grote hoeveelheden data produceren. Deze data-instroom is het resultaat van de opkomst van consumenten-IT, de opkomst van social-mediaplatforms en de output van enterprise IT-systemen die grootschalige digitale transformatieprojecten uitvoeren.

Niet alle data is echter gelijk. Volgens het 2021 IDC Global DataSphere-onderzoek kende de hoeveelheid data die in 2020 werd gecreëerd en gerepliceerd een ongewoon grote groei als gevolg van de enorme toename van het aantal mensen dat vanuit huis werkte. Maar ondanks de toename van de hoeveelheid nieuw gecreëerde data in 2020, meldde het IDC-onderzoek dat minder dan 2 procent van deze nieuwe data werd opgeslagen en bewaard tot 2021 – de rest werd gebruikt voor directe consumptie of werd tijdelijk opgeslagen in de cache en vervolgens overschreven met nieuwere data.

Door de toename in de hoeveelheid data en in de snelheid waarmee organisaties en individuen het afgelopen decennia data hebben gegenereerd, hebben sommige bestaande, traditionele databases moeite gekregen met het verwerken hiervan. Flexibele databases, zoals Postgres, hadden hier minder last van.

Het trage verwerken van dataverzoeken, in combinatie met inefficiënt databeheer, heeft er in sommige gevallen toe geleid dat organisaties verschillende soorten databases zijn gaan gebruiken om de enorme datastroom te beheren. Het aanhouden van verschillende soorten databases heeft er echter ook voor gezorgd dat veel organisaties hun enige ‘bron van waarheid’ (single source of truth) zijn verloren. Als gevolg wordt het lastiger om analyses uit te voeren of om conclusies te trekken of tijdige zakelijke beslissingen te nemen op basis van inzichten uit deze data.

Het samenvoegen van verschillende soorten data kost niet alleen veel geld, het is ook complex en erg tijdrovend voor IT-teams die het al druk hebben. Het is dan ook geen wonder dat databeheer een van de grootste operationele kostenposten is geworden vandaag de dag.

Data bestaat uit gestructureerde en ongestructureerde data, onbewerkte data, data-at-rest, data-in-transit en realtime data. Al deze soorten data bevinden zich binnen iedere IT-infrastructuur. Dit vereist dat organisaties over de juiste mechanismen beschikken om de juiste datasets voor de juiste doeleinden te filteren en vast te leggen zodat zij waarde kunnen toevoegen via bijvoorbeeld analyses of artificial intelligence. Maar hoe moeten organisaties deze datagedreven transformatie beginnen? Hoe moeten zij het bestaande informatielandschap uitbreiden? En hoe moeten ze deze database-technologieën beoordelen om nieuwe platformmogelijkheden op te bouwen? Cloud Native Postgres kan een oplossing bieden voor organisaties die worstelen met databeheer.

Effectief databeheer

De meeste organisaties maken nog altijd gebruik van traditionele databases die gebouwd zijn in de jaren ‘80 en ‘90. Hoewel dit soort databases nog altijd erg betrouwbaar en robuust zijn, kunnen moderne omgevingen – zoals containers en cloudomgevingen – om een aantal redenen een uitdaging vormen voor IT-teams.

Ten eerste wordt databeheersoftware vaak groot, complex en omslachtig in combinatie met de toepassing van cloud- en containertechnologieën. Bovendien zijn traditionele databases vaak lastig schaalbaar en vereisen ze handmatige bediening, wat – in de constant veranderende omgeving van tegenwoordig – niet alleen voor extra operationele complexiteit heeft gezorgd, maar ook tot onnodige workloads voor IT-teams.

Door het gebruik van externe tooling kunnen organisaties er tegenwoordig voor kiezen om flexibele databases, zoals PostgreSQL, in te zetten. Deze databases zijn beter afgestemd op moderne IT-omgevingen, kunnen makkelijker geschaald worden en zijn flexibel genoeg om te voldoen aan de veranderende databasebehoeften van de organisatie, waaronder dus databasebeheer in de cloud en in containers.

De complexiteit van zakelijke IT-omgevingen als gevolg van versnelde digitale transformatie heeft geleid tot een toenemend aantal multi-cloud-, hybride-cloud- en containeromgevingen die elk op verschillende manieren gegevensverwerking ondersteunen. Cloud Native Postgres maakt externe tooling – die anders nodig is om met Kubernetes te werken – overbodig. Het maakt een directe verbinding mogelijk tussen een Postgres-database en moderne omgevingen zoals de cloud of containers. Het is vanaf de grond opgebouwd op basis van cloud-native principes. Daarnaast heeft de samenwerking met Kubernetes, Red Hat en de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ervoor gezorgd dat de functionaliteiten van traditionele databases en flexibele databases gecombineerd konden worden. Op deze manier biedt Cloud Native Postgres een best-of-both-worlds oplossing voor organisaties en IT-teams.

Waarom is Cloud Native Postgres de volgende stap in databases?

Externe gebeurtenissen dwingen organisaties om sneller dan ooit te handelen. Bedrijven willen graag concurrerend blijven en profiteren van nieuwe digitale omzetkansen. Dit omvat het bouwen van nieuwe applicaties, het migreren van bestaande applicaties en het ontwikkelen van cloud-strategieën. Cloud Native Postgres maakt deze digitale versnelling mogelijk door besluitvormers een snelle, eenvoudige, flexibele en praktische oplossing te bieden.

  • Snelheid: Cloud Native Postgres stelt developers en DevOps-teams in staat om hun software-projecten te versnellen voor testen, staging en productie. Compatibiliteit met Kubernetes maakt de inzet van databases in de cloud minder arbeidsintensief voor IT-beslissers, waardoor IT-personeel meer tijd heeft om zich te richten op strategische taken.
  • Eenvoudig: In tegenstelling tot traditionele databases die externe tooling nodig hebben om in Kubernetes te werken, werkt Cloud Native Postgres naadloos in moderne IT-infrastructuren dankzij de samenwerking met Red Hat en Kubernetes. Daarbij worden processen, zoals updates, geautomatiseerd, waardoor de database nog eenvoudiger en beter te beheren is.
  • Flexibel: Cloud Native Postgres stelt organisaties in staat Postgres-databases te implementeren en te beheren waar het bedrijf ze nodig heeft. Of dat nu in een multicloud of een hybride omgeving is. Dit maakt de technologie gemakkelijk te implementeren en aan te passen aan veranderende bedrijfsbehoeften. Dit type database schaalt daarnaast gemakkelijk op en af om veranderingen in de bedrijfsvoering op te vangen: het kan opschalen als gevolg van een grote onboardingsperiode van nieuwe werknemers, klantacquisitie of digitale transformatie-initiatieven en afschalen als reactie op in- en externe herstructureringsprojecten.
  • Praktisch: Een van de grootste kostenposten voor veel organisaties is, mede door inefficiënt databeheer, het verwerken, bewaren en beheren van bestaande en inkomende data. Met Cloud Native Postgres vervallen veel tijdrovende taken, zoals het beheren van externe tooling of het uitvoeren van updates. Hierdoor winnen IT-teams een deel van hun tijd terug en kunnen deze besteden aan andere kritieke taken, waardoor databeheer kosteneffectiever wordt.

Conclusie

Cloud Native Postgres biedt veel voordelen voor moderne organisaties. De technologie sluit aan bij de bestaande behoeften om steeds complexere IT-omgevingen te moderniseren en op te schalen. Daarnaast helpt het IT-teams om databeheer soepeler te maken en operationele problemen te verminderen, terwijl het bedrijf wordt geholpen om applicaties sneller op de markt te brengen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Jan Karremans, Director of Product Marketing, EMEA bij EDB. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.