4min

Tags in dit artikel

, ,

Voor bedrijven die effectief willen innoveren, is de juiste communicatie van cruciaal belang. Dit vereist echter in veel gevallen een cultuuromslag, zeker binnen organisaties met een traditionele en achterhaalde command-and-control stijl van leidinggeven. Goede nieuws is dat zij het wiel niet opnieuw hoeven uitvinden: Culture-as-a-Service is de oplossing.

Het is bijna niet voor te stellen: bedrijven zullen binnenkort meer dan de helft van hun IT-budget besteden aan digitale transformatie. Volgens de “Digital Transformation Spending Guide” van marktonderzoekers van IDC zullen de uitgaven in 2023 naar verwachting een waarde van 2,3 biljoen Amerikaanse dollar bereiken. Dat zijn veelbelovende cijfers, maar veel nieuwe technologieën worden geïntroduceerd zonder feedback van de mensen die er later mee zullen werken. Zo worden binnen organisaties regelmatig nieuwe toepassingen ontwikkeld zonder input van andere belanghebbenden. Dat is echter geen fout van de IT-afdeling, maar eerder een fundamenteel probleem: een gebrek aan communicatie tussen alle belanghebbenden en de onwil om van elkaar te leren.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Hoe kunnen bedrijven nu een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid realiseren? Het antwoord ligt in het creëren van een open en eerlijke omgeving die discussie en samenwerking mogelijk maakt, met als doel verandering te bewerkstelligen. De open source-ethos binnen mijn organisatie sluit daar perfect op aan. Die draait namelijk om allerlei gemeenschappen van ontwikkelaars, die de drijvende creatieve kracht zijn achter de ontwikkeling van nieuwe ideeën, applicaties en oplossingen.

Bedrijven zijn in feite ook gemeenschappen, en dat geldt voor elke branche, van de auto-industrie tot de detailhandel en de financiële sector. Maar in plaats van samenwerking overheerst vaak een sterk gevoel van concurrentie tussen de afzonderlijke afdelingen, vooral in grote bedrijven. Sterker nog: het wordt soms zelfs expliciet aangemoedigd door het management.

Open-sourceprincipes en samenwerking

Creatieve oplossingen en ideeën ontstaan niet door rivaliteit, maar alleen door nauwe samenwerking en voortdurende interactie. Dit geldt in het bijzonder voor digitaliseringsprojecten, waarbij een compleet en gedeeld begrip van de veranderende processen een cruciale succesfactor is. Als deze basis ontbreekt, zullen misverstanden en fouten overheersen in het project.

Het wordt met name lastig wanneer de technische eisen moeten worden vertaald in oplossingen die door de ontwikkelaars geïmplementeerd kunnen worden. Zij zullen de software immers ontwikkelen op basis van hun interpretatie van de specificatie.

Een effectieve methode om ontevreden klanten en belanghebbenden te voorkomen, en tijd- en geldverspilling te voorkomen, is ‘event-storming’. Dit is een modelleringsaanpak waarbij ontwikkelaars en gebruikers samen aan een oplossing werken door met talloze sticky notes hun ideeën over de geplande software uit te wisselen.

Event-storming is een voorbeeld van een nieuwe bedrijfsfilosofie en strategisch proces dat functioneert als Culture-as-a-Service (CaaS). Waar IT-as-a-Service een bedrijfsmodel is waarbij organisaties naar behoefte kant-en-klare IT-diensten inkopen, creëert CaaS op zijn beurt een holistisch kader dat inclusie, discussie, kennisdeling en best practices vergemakkelijkt.

Door dit model toe te passen, creëer je een open organisatie waarin nieuwe ideeën ontstaan en samenwerking de norm wordt. CaaS rekent ook definitief af met het idee dat IT alleen maar een kostenpost is. IT staat immers centraal op elk gebied en in elk proces in een moderne organisatie. In dit nieuwe kader kan de IT-afdeling zijn volledige potentieel realiseren en een centrum voor innovatie worden. Dit vereist echter wel een fundamenteel andere denkwijze, waarbij afdelingshoofden de samenwerking moeten zoeken met hun IT-collega’s, en ontwikkelaars en technische teams minder introvert moeten worden en een meer open cultuur moeten cultiveren.

Stimuleer uitwisseling van ideeën

Voor IT’ers en ontwikkelaars betekent het creëren van een open cultuur met name dat zij hun collega’s van andere afdelingen meer moeten betrekken bij softwareontwikkelproces, gebruikmakend van de eerdergenoemde methodes. Dan worden alle partijen evenredig betrokken bij de ontwikkeling van een oplossing die een nieuw bedrijfsproces aanstuurt. En het heeft één belangrijk voordeel: de belanghebbende, ofwel de klant, voelt zich hierdoor dermate betrokken bij het nieuwe proces dat hij het ondersteunt en het in het hele bedrijf promoot.

Deze aanpak wordt versterkt door het gebruik van gesloten feedbacklussen en gedecentraliseerde systemen die een voortdurende uitwisseling van ideeën aanmoedigen. Dit zorgt er tevens voor dat verschillende meningen uit de hele organisatie worden gehoord, dat zowel successen als  mislukkingen worden besproken, en dat de prestaties van specifieke processen en toepassingen kunnen worden gemeten. Projecten kunnen hierdoor ook zo nodig worden geannuleerd en vervangen door andere, nieuwe of bestaande ideeën – op basis van dit nieuwe perspectief.

Bedrijven zullen blijven investeren in propriëtaire toepassingen en diensten. De meeste daarvan zijn echter alleen geschikt voor basistaken. Bedrijven zouden er beter aan doen om zelf bedrijfsspecifieke toepassingen te ontwikkelen en te creëren. Of hun oplossingen aanvullen met compatibele, intern ontwikkelde functionaliteiten, waar alle betrokken partijen baat bij hebben.

CaaS biedt bedrijven de mogelijkheid om de prestaties van bedrijfsapplicaties en -systemen van derden te analyseren en die gegevens te gebruiken om nieuwe diensten en toepassingen te ontwikkelen op basis van open standaarden. Daarbij kunnen ze kiezen uit talloze open source ontwikkeltools die aansluiten op hun individuele behoeften en de infrastructuur creëren die nodig is om nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

Realiseer een open bedrijfscultuur

Concluderend kunnen we stellen dat CaaS organisaties helpt om zaken als procesbeheer en samenwerking op veel hoger niveau te brengen. Bedrijven die al open source-oplossingen gebruiken en deelnemen aan community’s zijn hierbij duidelijk in het voordeel en beter voorbereid op de toekomst. We hebben een evolutie doorgemaakt van Infrastructure-as-a-Service (met een focus op het besturingssysteem) naar Platform-as-a-Service (voor de ontwikkeling en uitrol van applicaties), en inmiddels zijn we aanbeland bij Culture-as-a-Service. Dit laatste faciliteert de open bedrijfscultuur die volgens mij nodig is om echte digitale transformatie te laten slagen. Het is goed om te zien dat dit gedachtengoed inmiddels in steeds meer organisaties wordt toegepast.

Dit is een ingezonden bijdrage van Jan Wildeboer, EMEA Evangelist bij Red Hat. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.