3min

Tags in dit artikel

2020 was het jaar van uitdagingen voor bedrijven over de hele wereld. Terwijl sommige organisaties in staat waren om snel en succesvol op deze nieuwe realiteit te reageren, hadden veel organisaties het moeilijk en ontbrak het hen aan flexibele technologieën en interne processen die nodig waren om (bijna) dagelijkse veranderingen het hoofd te bieden.

Inmiddels is het voor organisaties noodzaak om zich op de belangrijkste onderdelen van hun bedrijf te richten waarbij flexibiliteit, wendbaarheid en klantervaring centraal staan. Investeren in technologische innovatie voor langetermijnsucces speelt een belangrijke rol, zéker in de supplychainindustrie, in 2021 en de jaren daarna. Pieter Van den Broecke, managing director Benelux en Duitsland bij Manhattan Associates, gelooft in microservices en de cloud als belangrijkste technologieën.

Losse diensten

Een microservicesarchitectuur is in feite de nieuwste versie van het agile DevOps-model waar we de afgelopen vijf jaar al veel over hoorden (inclusief Kubernetes- en Docker-ontwikkelingen). Microservices zijn bedoeld om technische flexibiliteit te creëren door de omvang van en de implementatieafhankelijkheden tussen de componenten van een applicatie te verkleinen. Letterlijk ‘opgeknipte diensten’.

Het beste laat zich dit vergelijken met Play-doh versus Lego. Met legoblokjes ben je in staat heel snel features en functionaliteiten toe te voegen of te verwijderen. Terwijl dit met Play-doh een onmogelijke taak is.

Een succesvolle microservicesarchitectuur is complexer dan traditionele IT-architecturen en vereist meer inspanning en discipline bij het ontwerpen, bouwen en beheren. Tegelijkertijd brengt het ook het potentieel met zich mee om ontwikkelingscycli te versnellen en schaalbaarheid te ondersteunen. Of dat nu voor cloudgebaseerde workloads is, aanhoudende of sporadische piekperiodes, pragmatische transport- en leveringsplanning of simpelweg uitdagingen op het gebied van personeel in het distributiecentrum – al deze aspecten zijn cruciaal voor de veerkracht van de supply chain.

Een meer traditionele, monolithische IT-omgeving betekende voorheen dat organisaties vaak aarzelden om wijzigingen in een enkele applicatie aan te brengen. Deze aarzeling kwam voort uit angst voor het uitvallen van de hele applicatie wanneer een enkele functie of onderdeel zou falen. 

De roep om de cloud

De cloud en cloud-native applicaties zijn van enorm belang als het aankomt op het creëren van flexibiliteit, wendbaarheid en schaalbaarheid. Wanneer het onderhouden van bestaande IT-oplossingen te veel aandacht vraagt, en er problemen met legacysystemen en gegevensopslag ontstaan, werkt dat belemmerend. Organisaties kunnen zich zo niet meer op hun kerntaken concentreren en hebben meer moeite om op de uitdagingen in het veranderende consumentengedrag of een onvoorspelbare toeleveringsketen in te spelen.

Cloud-native applicaties stellen organisaties in staat om heel snel een (zakelijk) idee in productie te brengen waardoor ze sneller kunnen handelen, schakelen en innoveren. De bijbehorende cloudarchitectuur van deze applicaties werkt daarnaast optimaal voor onvoorspelbare workloads of pieken. Zeker in een tijd waarin consumentengedrag in rap tempo verandert. Bovendien betekent cloud-native zijn dat je als organisatie over de flexibiliteit beschikt om in rap tempo met veranderingen om te gaan en naar behoefte functionaliteiten toevoegt of uitschakelt door de modulariteit van de applicaties.

Concluderend kunnen we zeggen dat met cloudgebaseerde technologieën bedrijven, en hun supplychainnetwerken, zich kunnen aanpassen, innoveren en oplossingen implementeren om aan alle veranderende omstandigheden en verwachtingen te voldoen. Daarnaast stelt het bedrijven in staat om een cultuur te creëren die innovatieve ideeën stimuleert, niet alleen binnen de IT-omgeving maar in de hele organisatie. Immers, een flexibele en wendbare aanpak is essentieel, zeker in de retail- en supplychainindustrie. Wat mij betreft een must voor alle organisaties die op de lange termijn vooruitkijken.

Van een trage reactietijd tot belemmeringen door legacysystemen: dit zijn tekortkomingen in alle onderdelen van een bedrijf die node gemist kunnen worden. De voordelen die microservices bieden en de ontwikkeling van cloud-native oplossingen maken dat een meer flexibele en responsieve organisatie nu toegankelijker is dan ooit tevoren. Flexibiliteit en innovatie zijn daarmee de sleutels tot succes – in dit jaar en de jaren daarna.

Dit is een ingezonden bijdrage van Pieter Van den Broecke, managing director Benelux en Duitsland bij Manhattan Associates. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.