5min

Tags in dit artikel

, , ,

De cloud biedt een enorm potentieel voor het leveren van succesvolle, innovatieve bedrijfsresultaten in vergelijking met traditionele, verouderde IT-infrastructuurmodellen. Met de cloud profiteren organisaties van de voordelen van een agile, flexibele en eenvoudig schaalbare set IT-resources om aan hun steeds veranderende behoeften te voldoen.

Er is geen twijfel over het feit dat organisaties deze voordelen graag willen realiseren. Maar een volle 90 procent van de IT-besluitvormers zegt dat hun bedrijf niet over voldoende cloudvaardigheden beschikt, een situatie die, in onze ogen bij Amazon Web Services (AWS), alle plannen voor groei en innovatie kan verstoren. Een bewezen effectieve oplossing is het opnemen van een uitgebreid trainingsprogramma in het cloudtransformatie-initiatief van een organisatie. Organisaties die aan het begin van hun cloudtraject investeren in uitgebreide training, zijn 80 procent sneller om de cloud te adopteren. Ze hebben ook 81 procent meer kans om binnen 24 maanden door te groeien naar de volgende mijlpaal van hun cloudacceptatietraject.

Van het opbouwen van de vaardigheden van je teams tot het aanmoedigen van een cloud-first-mentaliteit, een uitgebreide trainingsaanpak helpt je bij het creëren van eigen cloud-talentgroepen, wat essentieel is om de cloudadoptiedoelen van jouw organisatie te helpen.

Wat is uitgebreide cloudtraining?

Cloudinitiatieven moeten worden benaderd als bedrijfsbrede processen waarbij alle afdelingen betrokken zijn. Door ze alleen als IT-projecten te beschouwen, wordt hun potentiële impact op de bredere organisatie ondergewaardeerd. In feite hebben organisaties die uitvoerig zijn opgeleid, bijna drie keer meer kans om te beseffen dat de cloud innovatie een vliegende start kan geven, en bijna vijf keer meer kans om operationele en prestatieproblemen te overwinnen.

Uitgebreide training bestaat uit een grondige technische training voor belangrijke IT-teams en een brede training in de basisprincipes van cloud van algemene belanghebbenden, zoals sales- of marketingpersoneel.

Hoe meer je medewerkers de cloud begrijpen, hoe sneller je organisatie een cloud-first-organisatie kan worden. Cloud-first geeft een nieuwe vorm aan de manier waarop een organisatie over technologie denkt en waarbij al je personeel wordt betrokken, wat leidt tot samenwerking tussen teams en vloeiendheid in de cloud. Het verspreiden van cloudvaardigheid door middel van een cloudvaardigheidstraining binnen je organisatie levert vele voordelen:

  • Het geeft je medewerkers de kennis en het vertrouwen om sneller te innoveren en breder te experimenteren.
  • Barrières tussen bedrijfs- en technisch personeel verdwijnen, waarbij iedereen gemeenschappelijke terminologie gebruikt en vloeiender spreekt in de taal van de cloud.
  • Teams kunnen efficiënter samenwerken, waardoor klantbehoeften snel worden vertaald naar technische oplossingen.

Hieronder volgen vijf stappen om een ​​uitgebreid cloudtrainingsprogramma op te zetten en vloeiendheid in de cloud in je organisatie te bevorderen.

1. Bouw cloudambassadeursgemeenschappen

Uitgebreide cloudtraining begint met het inschakelen van een kerngroep van deskundige medewerkers die het potentieel en de praktische toepassing van de cloud begrijpen. Het omarmen van de cloud als een ‘enablement engine’ resulteert in een technologie verschuiving op bijna alle niveaus van de bedrijfsvoering. Deze groep is je Cloud Enablement Engine (CEE) en bestaat uit cloudexperts, afkomstig uit verschillende rollen binnen de organisatie, zoals ontwikkelaars, netwerkingenieurs, databasebeheerders of beveiligings- of financiële experts. Ze evangeliseren en institutionaliseren best practices en frameworks, beheren de sprong van de organisatie naar de cloud en katalyseren het cloud-educatieprogramma. Daarbij treden ze op als influencers en interne mentoren en stimuleren ze verandering van binnenuit. De CEE’s helpen bij het leveren van peer-to-peer learning, erkennen belangrijke zakelijke prestaties die door de cloud zijn bereikt en benadrukken innovatieve benaderingen.

2. Beoordeel de cloud ‘skills gap’ en stel prioriteiten voor doelen

Gebruik vervolgens een analyse van leerbehoeften-tool om de huidige vaardigheidsniveaus van jouw organisatie te beoordelen en kwantificeerbare lacunes in vaardigheden – en specifieke bedrijfsgebieden – binnen je organisatie te identificeren die de grootste impact zullen ondervinden van uitgebreide cloudtraining. De analyse wordt gebruikt om een ​​uitgebreid training- en branche certificeringsplan voor de organisatie op te stellen en beantwoordt aan de behoeften van je werknemers. Vaak zal een uitgebreid trainingsprogramma eerst de meest urgente hiaten aanpakken.

3. Creëer aangepaste trainingstrajecten

Maak vervolgens aangepaste programma’s die specifieke doelen en technische behoeften ondersteunen vanuit een verscheidenheid aan deskundige-leermodaliteiten, gericht op alle vaardigheidsniveaus van je organisatie. Uitgebreide training biedt een keuze aan leermethoden en omvat on-site en virtueel privé-leren, digitale training, klassikale cursussen, evenementen en programma’s met doelmarkeringen en curriculum trajecten. Het biedt plannen voor wie wordt getraind, in welke domeinen, en een schema voor wanneer ze worden getraind, evenals hoe die training wordt gegeven. Deze trainingen kunnen ook kansen bieden voor praktische, echte projecten en gamified engagementen die opwinding creëren over het proces om vloeiend in de cloud te worden.  

4. Stimuleer voortdurende ontwikkeling van vaardigheden 

Stimuleer voortdurende ontwikkeling van vaardigheden door middel van branchecertificering. Deze pioniers helpen de organisatie te inspireren en laten zien hoe effectief leren kan zijn – bijvoorbeeld door branchecertificeringen te zoeken die hun vaardigheden en expertise valideren door middel van een rigoureus examen. Certificering is niet alleen voor IT-personeel. Branchecertificeringen variëren van basisprincipes van de cloud tot professionele en speciale niveaus. Certificering schept vertrouwen en maakt medewerkers efficiënter.Volgens het Global Knowledge 2019 IT Skills and Salary Report, zegt43 procent van de IT-professionals dat certificering hen helpt hun werk sneller uit te voeren. Meer dan 90 procent van de besluitvormers is het erover eens dat cloud gecertificeerde werknemers een meerwaarde bieden die verder gaat dan de kosten van training.

5. Ondersteun continu leren dat opschaalt voor innovatie

Wanneer je organisatie investeert in uitgebreide cloud-trainingsprogramma’s, kun je verwachten dat die initiatieven tot positieve bedrijfsresultaten leiden, maar wat je misschien niet verwacht, is het langdurige effect van een bedrijfscultuur die zich richt op leren. Met dat in gedachten zouden programma’s modellen van continu leren moeten ondersteunen en aan de eisen en wensen van leerlingen voldoen: vandaag kan het cloud zijn, maar morgen kan het machine learning zijn. Door bedrijf gesponsorde leerevenementen, hackathons of gamification-initiatieven kan blijvende interesse in leren worden opgewekt, deelname aanmoedigt en een gemeenschap opgebouwd. Als je nadenkt over continu leren en toekomstige vaardigheidstekorten, kunnen eenmalige vaardigheidstraining initiatieven van toepassing zijn om te voldoen aan behoeften van specifieke teams of projecten, terwijl een meer inclusieve langetermijn leerstrategie voor elk teamlid kan leiden tot bredere innovatie in de hele wereld.

Een trainingsmodel opzetten voor toekomstig succes

Cloudtechnologieën – gecombineerd met uitgebreide training initiatieven – hebben het potentieel om zowel de IT-infrastructuur van je organisatie als je bedrijf als geheel te transformeren. Werknemers uitrusten met een cloud-first-mentaliteit en de relevante vaardigheden om jouw organisatie te helpen de cloud volledig te benutten, begint met het begrijpen van hun huidige kenniskloof. Door te investeren in holistisch leren in de cloud, kan je organisatie op diepgaande manieren transformeren, wat leidt tot duurzame groei, ontwikkeling en het opbouwen van vaardigheden voor de lange termijn.

Dit is een ingezonden bijdrage van Kamini Aisola, General Manager bij AWS Benelux. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.