3 manieren waarop dynamische clouddiagrammen valkuilen rond multi-cloudomgevingen voorkomen

3 manieren waarop dynamische clouddiagrammen valkuilen rond multi-cloudomgevingen voorkomen

Overzicht behouden in multi-cloudomgevingen is niet vanzelfsprekend. De inzet van cloud diagrammen helpt organisaties hierbij.

Nog maar een paar jaar geleden was het gebruik van in de cloud gehoste systemen voor veel bedrijven iets nieuws. Door de coronacrisis is het onderbrengen van workloads in de cloud echter in een stroomversnelling geraakt. Deze aanpak werd omarmd door de overweldigende meerderheid van bedrijven. En inmiddels heeft een nieuwe trend de mainstream bereikt: multi-cloudomgevingen. Het gebruik van een multi-cloudmodel biedt tal van voordelen op het gebied van kosten, samenwerking en cybersecurity. Maar voor veel bedrijven die gebruikmaken van meerdere cloudplatforms wordt het beheer van hun IT-omgeving te complex. De sleutel tot het behouden van grip op je multi-cloudarchitectuur (in plaats van dat die jou beheerst) is het behouden van de juiste mate van overzicht. Gelukkig zijn er tools beschikbaar die speciaal voor dit doel zijn ontwikkeld. Een daarvan is Lucidscale, een oplossing waarmee je visuele en dynamische clouddiagrammen kunt genereren. Dit kan jou op 3 manieren helpen met het vermijden van valkuilen rond multi-cloudomgevingen.

1.       Clouddiensten effectief gebruiken en weergeven

Een veel voorkomend probleem van IT-afdelingen op het gebied van multi-cloudomgevingen is dat er verschillende clouddiensten nodig zijn voor verschillende typen datasets. Hierdoor kunnen de kosten sterk variëren, afhankelijk van de gebruikte systemen. IT-afdelingen moeten het verbruik van infrastructuur bronnen voortdurend monitoren om een optimale besteding van hun budget te garanderen. Developers besteden echter niet altijd aandacht aan welk niveau van clouddiensten het meest optimaal is. En soms vergeten zij om cloudbronnen die zij niet langer gebruiken te deactiveren. Developers maken niet zelden gebruik van clouddiensten zonder anderen daarover te informeren. Bedrijven die wilden weten welke kosten ze maakten, moesten daarvoor hun maandelijkse rekening voor clouddiensten napluizen. IT-afdelingen hebben geprobeerd om hier een einde aan te maken door het verbruik van clouddiensten te visualiseren met tools zoals Microsoft PowerPoint. Deze simpele tools schieten echter tekort als het aankomt op het in kaart brengen van dynamische multi-cloudsystemen.

Dit is de reden waarom tools voor het genereren van visuele clouddiagrammen onmisbaar zijn in het arsenaal van elke cloud developer. Laten we Lucidscale als voorbeeld nemen. Deze tool geeft alle IT-bronnen, technologieën, datastromen en de relaties daartussen weer met visuele elementen zoals pictogrammen, lijnen en pijlen. Functies zoals kleurcodes helpen met het identificeren van vergelijkbare resources, terwijl velden laten zien hoe resources logisch of op het niveau van fysieke netwerken zijn gegroepeerd. Het is makkelijk om het verbruik van clouddiensten over het hoofd te zien als die worden gepresenteerd in de vorm van een statische rekening. Als je daarentegen een overzichtelijk diagram met up-to-date informatie raadpleegt, kun je op een veel intuïtievere manier overzicht krijgen en wordt het een stuk makkelijker om het gebruik van cloudiensten te stroomlijnen.

lucidscale-overview

2.       Integratie van metadata voor beheerbare workloads

Een accuraat overzicht maakt het mogelijk om effectief gebruik te maken van de cloud. Het bijhouden van documentatie over multi-cloudsystemen kan echter een bijzonder tijdrovende taak zijn. Multi-cloudomgevingen bestaan vaak uit honderden, zo niet duizenden componenten die in hoog tempo kunnen worden gewijzigd. Het handmatig bijhouden van al deze veranderingen is een verschrikking. De schaalomvang vergroot bovendien de complexiteit, en dat zet de deur weer open voor wijzigingen tijdens moderniseringen en implementaties. De architectuur is misschien wel door een cloudarchitect ontworpen, maar als die vervolgens door het security-team wordt geëvalueerd en overgedragen aan een technicus om te programmeren, veranderen daarmee de plannen en bestaat de kans dat het overzicht verloren gaat.

Tools voor het genereren van dynamische clouddiagrammen maken een einde aan dit probleem door automatisch metadata van je clouddiensten aan te leveren. Dit maakt een einde aan allerhande complexe handmatige taken, van het discovery-proces tot automatische aanpassingen van je diagrammen aan eventuele wijzigingen. Real-time tracking helpt je daarnaast met het verifiëren van migraties en implementaties en het verwerven van inzicht in het hoe en waarom van fouten of aanpassingen. Het koppelen van metadata aan een tool voor het genereren van dynamische clouddiagrammen maakt dat workloads niet alleen beheerd kunnen worden, maar biedt je ook de mogelijkheid om steekproefsgewijs controles uit te voeren en waar relevant best practices toe te passen.

3.       Informatielagen aanbrengen voor duidelijke communicatie en soepele samenwerking

Hoe goed je de zaken ook op orde hebt, het blijft een hele uitdaging om ervoor te zorgen dat alle neuzen binnen de organisatie dezelfde kant op staan. Clouddiagrammen kunnen dienen als een inzichtelijke single source of truth. Maar omdat bepaalde clouds het beste aansluiten op bepaalde workloads, zal niet elk lid van je team dezelfde informatie voor zijn of haar werk nodig hebben. Een totaaloverzicht kan het uitvoeren van snelle evaluaties zelfs in de weg zitten. Zo raken accountants mogelijk in de war door alles wat niet met het controleren van de onkosten heeft te maken. En een berg aan informatie kan het incidentrespons teams ervan weerhouden om in het geval van storingen of beveiligingsincidenten de situatie snel te peilen. Dit maakt het een stuk lastiger voor hen om downtime van bedrijfskritische systemen te minimaliseren.

Een dynamisch visueel clouddiagram biedt de mogelijkheid om diverse informatielagen aan te brengen en diagrammen interactief te maken. Dat betekent dat je informatie die voor alle betrokkenen relevant is snel kunt filteren en isoleren. Anderzijds kun je onnodige details verwijderen. Lucidscale biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om informatie te filteren op criteria zoals AWS-tags of Virtual Private Clouds (VPC’s). Door teams op deze manier toegang te verlenen tot specifieke informatie over je multi-cloudarchitectuur kun je de risico’s rond blinde vlekken reduceren en voorkomen dat mensen die je organisatie verlaten al hun kennis met zich meenemen.

De toekomst zit in de cloud. Maar om in die toekomst succes te kunnen boeken is het belangrijk dat we ons bewust zijn van de uitdagingen die multi-cloudomgevingen met zich meebrengen. De problemen die we hier hebben besproken zijn zeker niet de enige valkuilen die het werk van IT-teams kunnen bemoeilijken. Door gebruik te maken van geautomatiseerde clouddiagrammen met handige informatielagen die met metadata worden gevoed kun je onnodige kosten voorkomen, de beheerlast verlichten, voor snelle samenwerking zorgen en IT-teams in staat stellen om optimaal van hun multi-cloudsystemen te profiteren.

Lees ook: Lucid tilt samenwerken naar een hoger niveau met slimme diagrammen en whiteboards