1 min

Tags in dit artikel

Hiermee maakt u een back-up van het systeem met alle systeeminstellingen en systeembestanden. Deze back-up maakt dus geen dus back-up van uw data. Om een back-up te kunnen maken moet u wel beschikken over een media waarop de back-up gemaakt kan worden. B.v. een Zip drive, CD-RW, Harde schijf(Kies dan wel een andere schijf dan waar het syteem opstaat. Let wel, een andere partitie op dezelfde schijf help niet veel als de schijf stuk is).

Maken van de back-up gaat als volgt :

  • Start het programma met de opdracht
  • Start/Programs/Accessoires/Systemtools/Backup
  • Klik op het tabblad Welcome
  • Klik op "Backup Wizzard"
  • Klik op "Next" in het scherm Welcome enz.
  • Selecteer de optie "Only Backup de System state Data" (Dit is de onderste regel.
  • Geef aan waar de backup naar toe geschreven moet worden en klik dan op "Next"
  • Klik op "Finish"
  • Als de backup klaar is druk je op "Close"

Backup van de Windows 2000 Professional versie naar een Zip drive 100 MB, duurd ongeveer 8 minuten en gebruikt 3 Zip disken.