3min Devops

How to: PHP Server opzetten onder Windows

PHP Server opzetten onder Windows

Het installeren van de PHP Server met behulp van Apache lijkt moeilijk, terwijl dit totaal niet moeilijk is. Wil je zelf jouw site gaan hosten, dan moet je voordat je hieraan begint wel bedenken dat de computer waarop je dit installeert altijd aan moet staan. Hetzelfde geldt voor een internetverbinding om je site te kunnen draaien. Dus begin hier niet aan als je een langzame verbinding hebt. Verder kun je dit natuurlijk gewoon goed gebruiken om je scripts te testen.

Apache
Het eerste wat moet gebeuren om het proces te starten is het downloaden van het programma Apache. Verander het pad van de installatie niet, dit pad moet naar Program Files zijn om dit simpel te houden. Apache is hier direct te downloaden. Installeer Apache maar start het nog niet!

PHP
Je webserver is geïnstalleerd maar PHP bestanden kunnen nog niet gedraaid worden want PHP is immers nog niet geïnstalleerd. Om er ook voor te zorgen dat PHP bestanden gedraaid kunnen worden zal je eerst PHP moeten downloaden. Klik hier om PHP te downloaden. (Kijk onder Windows Binaries). Als je het .zip bestand eenmaal gedownload hebt extract je de mappen naar C:\PHP\.

Configureren
Nu alles gedownload is gaan we de server configureren, klik op Start -> Programma’s -> Apache HTTP Server -> Configure Apache Server -> Edit the httpd.conf file. Je hebt nu het bestand geopend als text bestand. Zoek nu (gemakkelijk met CTRL + F) naar het volgende:

<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.html
</IfModule>

Dat moet je veranderen naar:

<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.html index.php index.cgi
</IfModule>

Dit zorgt ervoor dat de map automatisch de URL naar een van de index bestanden met verschillende extensies wordt gestuurd. In dit zelfde bestand moet je zoeken naar de volgende regels:

# This controls which options the .htaccess files in directories can
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
# "AuthConfig", and "Limit"
#
AllowOverride None

Verander dit naar:

# This controls which options the .htaccess files in directories can
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
# "AuthConfig", and "Limit"
#
AllowOverride All

Nu ga je nu helemaal naar de onderste regel van het tekstbestand en voeg je deze code toe:

### PHP
LoadModule php4_module C:/php/sapi/php4apache.dll

AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

Pas hierbij erop dat je de C-schijf naam wel hebt, anders zal dit falen met het opstarten van de apache server, verander C:/ zonodig.

PHP.ini
Nu de server geconfigureerd is, is het tijd om php.ini (te vinden in de php download) te kopieren naar de Windows directory die is meestal C:\windows\.

Nu moet je de DLL-bestanden uit de map ‘dlls’ van het PHP .zip bestand kopiëren en plakken in \windows\system32\, als Windows vraagt of het overschreven moet worden moet je op Ja klikken.

Na al deze handelingen zijn Apache en PHP geïnstalleerd en geconfigureerd :D. Nu kun je je webserver starten door in het startmenu op Start Server te klikken. Op http://localhost, http://127.0.0.1 en op http://jouipadres kun je je server in actie zien.