1 min

Tags in dit artikel

,

In het bestand /etc/ppp/options kun je parameters aangeven voor je PPP-verbinding met internet. Je kunt de datastroom flink manipuleren, het kan je echt behoorlijk wat snelheid geven. Gewoon spelen, als je een modem gebruikt zet dan zeker de volgende optie erin:

PHP Code

1
mtu 576 mru 576

Daarmee zet je omvang van de de maximum transmission en receive unit van de TCP pakketten. (oftwel: je verbinding wordt sneller)

Dit geldt alleen voor Linux