De Nederlandse politie werkt aan de digitalisering van 1.500 rapporten en 30 miljoen pagina’s aan materiaal. Via een machine learning algoritme wil het de juiste zaken voorstellen voor dieper onderzoek met de meeste bewijslast.

De politie in Nederland is volop bezig met AI om 1.500 rapporten te analyseren volgens The Next Web. Het wil ‘koude onderzoeken’ nieuw leven inblazen. Zo’n koud onderzoek is elke zaak sinds 1988 met een gevangenisstraf van minstens 12 jaar dat minimum drie jaar geen evolutie vertoont. Het machine learning algoritme analyseert de rapporten op zoek naar beloftevol bewijs.

Forensisch screenen

Deze aanpak vermindert de tijd om een aparte case te analyseren van weken naar één dag. “We leren de machine om forensisch te screenen,” vertelt Jeroen Hammer, een van de architecten van het systeem aan The Next Web. “Het doel is dat AI koude onderzoeken kan lezen die we nu volop digitaliseren, en daar belangrijke bewijzen aan kan toevoegen die tot een oplossing van de zaak kan leiden.”

De AI rangschikt elke zaak op ‘oplosbaarheid’ en accentueert mogelijke DNA-bewijzen in onderzoeken. Het team wil graag in de toekomst de analyse nog verder automatiseren met andere vormen van forensisch bewijs en potentieel zelfs niet-forensische data zoals sociale wetenschappen en getuigenissen.

API

Het is de bedoeling om de API in de toekomst beschikbaar te stellen voor partners die willen meewerken aan de onderzoeken. De AI-gestuurde machine maakt onderdeel uit van Q, een divisie binnen de Nederlandse politie dat pijnpunten oplost met innovatieve oplossingen.