2min

De AI-ontwikkelaar Anthropic en de Boston Consulting Group (BCG) gaan samenwerken om bedrijven direct toegang te geven tot AI-modellen van Anthropic. BCG zal daarnaast de tools verder ontwikkelen. Dit om het gebruik van AI verder te stimuleren.

Anthropic is met zijn eigen Claude 2 generatieve AI-assistent een geduchte concurrent van ChatGPT van OpenAI. Door nu met de consultants van de BCG samen te werken wil de AI-ontwikkelaar deze generatieve AI-assistent naar zoveel mogelijk bedrijven brengen.

Directe toegang tot AI-modellen

Meer concreet moet de samenwerking helpen de huidige klanten van de consultant directe toegang te geven tot Claude 2 en andere AI-technologie van Anthropic. Daarnaast kunnen deze klanten de AI-modellen toepassen voor bepaalde strategische oplossingen voor meer innovatie en het verbeteren van de productiviteit van hun medewerkers.

Binnen de samenwerking levert Anthropic de benodigde AI-technologie en adviseert BCG bedrijven voor de strategische toepassing van deze technologie voor het verkrijgen van betere zakelijke resultaten en inzichten.

Applicatie-ontwikkeling

Er zijn nog geen specifieke applicaties bekend die hierbij moeten helpen, maar BCG heeft wel aangegeven er te ontwikkelen voor het samenvatten en analyseren van lange documenten. Samenvattingen van marktonderzoeken en klanteninzichten zijn dan bijvoorbeeld mogelijk.

Ook gaat de consultant waarschijnlijk op Claude 2- en andere AI-technologie van Anthropic oplossingen ontwikkelen voor fraudedetectie, het voorspellen van de vraag en het schrijven van documenten. In het laatste geval zou het daarbij gaan om testscripts en specificaties voor ERP-transities, het ondersteunen van HR-afdelingen bij het opstellen van vacatureteksten en het genereren van rapporten voor de financiële afdelingen.

Verder gaat BCG zelf de AI-oplossingen en -toepassingen van Anthropic gebruiken.