Anthropic voorziet middelen om AI-agents te bouwen met Claude 3

Anthropic voorziet middelen om AI-agents te bouwen met Claude 3

Anthropic geeft zijn Claude 3 LLM’s de nieuwe feature ‘tool use’ waarmee gebruikers eigen AI-gestuurde oplossingen kunnen bouwen. Die staan bekend als ‘AI-agents’ en kunnen geheel geautomatiseerd bepaalde functies uitvoeren en daarmee een meer persoonlijke ervaring bieden.

De nieuwe feature ’tool use‘ voor de Claude 3 LLM’s maakt het gebruikers mogelijk een AI-assistent aan te maken en te gebruiken voor gepersonaliseerde toepassingen. Dit door contact te leggen met eender welke externe API of andere tool naar keuze en de tool daarna de daaraan gelieerde actie te laten uitvoeren.

Voorbeelden van het gebruik van tool use zijn onder meer het analyseren van data voor het maken van persoonlijke productaanbevelingen of het snel beantwoorden van klantenvragen, het tracken van een bestelling, het opzetten van een e-mailassistent of het bieden van real-time technische ondersteuning.

Steun voor ontwikkelaars

Het gebruik van tool use vereist wel enige specifieke kennis. In ieder geval is toegang tot API’s nodig en daarnaast ook wel een redelijk begrip van coderen.

Met de combinatie van tool use met streaming-functionaliteit verminderen de wachttijden voor de antwoorden, zodat meer interactieve interacties kunnen worden opgezet. Daarnaast helpt zogenoemd ‘forced tool use’ ontwikkelaars bij het instrueren van het gebruikte Claude 3 LLM voor het selecteren van de juiste in te zetten tools. Hiermee kunnen zij bepalen welke tool het betreffende LLM wel of niet moet gebruiken of zij kunnen aangeven dat de keuze aan Claude 3 wordt overgelaten. Hiermee kunnen dan weer meer specifieke en efficiënte applicaties worden ontwikkeld. Verder ondersteunt tool use het gebruik van afbeeldingen om applicaties te maken die visuele data kunnen analyseren.

De nieuwe AI-feature is nu algemeen beschikbaar via de Messages API van Anthropic en de AI-hubs Amazon Bedrock en Google Vertex AI. De kosten van de tool zijn gebaseerd op hoeveel tokens het betreffende Claude 3 LLM verwerkt.

Lees ook: ‘Claude 3 is beter dan GPT-4 en Gemini’: OpenAI heeft steeds meer concurrenten