2min

Gisteren berichtten wij al dat Rusland van websites en massenger-services eist dat de data van Russische gebruikers op Russisch grondgebied wordt opgeslagen. Nu blijkt dat de Russische overheid op grond van dezelfde wetgeving de sleutels opeist om de encryptie van berichten ongedaan te maken. Inmiddels sommeert Rusland hierover berichtendiensten zoals Telegram, WhatsApp, Twitter en opnieuw Facebook. De populaire WhatsApp-concurrent Telegram is als voorbeeld gesteld. Via juridische weg probeert de Russische overheid hen te dwingen om de sleutels voor decryptie te overleggen. Analisten zien deze zet als een waarschuwing aan de westerse technologiereuzen om de wetgeving over informatieveiligheid serieus te nemen.

Wat zijn de achtergronden bij deze nieuwe stap van de Russen?

In veel landen is er op dit moment een discussie over de verhouding tussen privacy en veiligheid. Aan de ene kant wil men vrij kunnen communiceren en aan de andere kant wil men terrorisme bestrijden. Het is bekend dat terroristen vaak communiceren via berichtendiensten zoals WhatsApp of Telegram. Deze berichtendiensten benadrukken vaak dat zij de inhoud van berichten door encryptie beschermen. Dit maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, voor veiligheidsdiensten om die berichten te analyseren. Nu zijn er weinig mensen tegen controle op terrorisme. Het probleem is dat met name de wat minder democratische regimes ook om andere redenen graag inzicht hebben in de communicatie op dergelijke platformen.

Telegram is opgericht door twee Russische broers. Telegram stelt, met als ondernemingsvorm een Engelse LLP en met hoofdkantoor in Duitsland, dat zij geen fysieke en juridische binding met Rusland heeft. Ook stelt Telegram dat zij haar diensten beveiligd heeft met end-to-end encryptie en dat berichtenverkeer hiermee veilig zou zijn.

Deze claim wordt door andere experts in twijfel getrokken. Zo stelt Edward Snowden dat het feit dat Telegram via een Cloud werkt, de veiligheid nadelig beïnvloedt. Het zijn sowieso geen beste tijden voor Telegram. Zo is de organisatie en haar oprichter in Iran aangeklaagd voor het verspreiden van kinderporno en ongecensureerd nieuws en neemt ook in Rusland de dreiging toe. Voor de Russische autoriteiten wordt deze zaak een principezaak. Een gunstige uitspraak die Telegram dwingt om de encryptiesleutels te overleggen zorgt ongetwijfeld voor druk op de ‘westerse’ berichtenservices om hetzelfde te doen. Wij houden je van de ontwikkelingen op de hoogte!