Europese Unie dwingt verdere actie tegen illegale content in berichten af

De Europese Unie heeft gisteren richtlijnen uitgevaardigd waarmee berichtensites zoals Facebook en Twitter actie kunnen nemen om verspreiding van illegale content via hen sites tegen te gaan. In eerste instantie richt de Commissie haar pijlen op terrorisme en haatzaaiende boodschappen. De Europese Commissie wil dat er sterkere actie genomen wordt. Als deze richtlijn niet opgevolgd wordt zijn wetgeving met boetes een volgende stap. Wij zetten op een rij wat ‘Europa’ verwacht.

Welke richtlijnen tegen terrorisme en verspreiding van haat heeft de Europese Commissie uitgevaardigd?

De richtlijnen die zijn uitgevaardigd bestaan uit drie stappen. Allereerst het detecteren en communiceren van terroristische en/of illegale content. De tweede pijler is het verwijderen van die content. Als derde punt moet voorkomen worden dat de content na verwijdering weer gepubliceerd wordt.

Ten aanzien van het detecteren en communiceren verwacht de commissie dat de platformen een contactpunt voor nationale overheden instellen en gaan samenwerken met gespecialiseerde bedrijven die ongewenste content kunnen achterhalen. Ook moet er meer geïnvesteerd worden in programmatuur die illegale content kan detecteren. Tot slot moet het nog makkelijker voor worden voor gebruikers om illegale content te vermelden.

Om de schadelijke content effectief te verwijderen geeft de Commissie aan dat de beheerders van de sites afspraken moeten maken over de maximale tijd tussen het ontvangen van een melding en verwijderen van de content als die inderdaad schadelijk blijkt. Daarbij stelt men voor dat de platformen hun publicatiebeleid transparanter maken en bezoekers informeren over het aantal meldingen en acties dat zij hebben verwerkt. Om te voorkomen dat er te veel wordt verwijderd ziet de Commissie graag bepaalde veiligheidsmaatregelen.

Om te voorkomen dat verwijderde content weer geplaatst wordt pleit de Europese Commissie voor de inzet van automatiseren. Tot slot verwacht de Commissie dat de bedrijven met maatregelen komen om gebruikers te benaderen die herhaaldelijk illegale content uploaden.

Hoewel de Commissie de normen voorlopig open heeft gelaten is uit deze richtlijn duidelijk een denkrichting te bepalen. In het verleden heeft de Europese Commissie laten zien niet bang te zijn  om megaboetes op te leggen aan bedrijven die niet meewerken aan regelgeving. De verwachting is dan ook dat de bedrijven deze richtlijnen aan zullen grijpen om zelf actiever te worden. Wij informeren u over nadere ontwikkelingen.