2min

Microsoft gaf vorige week de Windows 10 Fall Creators Update vrij. Geleidelijk aan wordt de update naar meer gebruikers uitgerold, maar sommigen melden nu dat er bepaalde problemen zijn. Zo zijn er apps die spontaan verdwijnen, terwijl ze wel nog op de computer staan. Microsoft heeft nu een manier bedacht om daar voorlopig omheen te werken.

Bepaalde apps, waaronder de rekenmachine, verdwijnen op sommige systemen. Die apps zijn daarna niet meer te vinden in het startmenu en ook Cortana weet niet waar ze te vinden zijn. Dat terwijl, als je naar de Windows Store surft, de apps vanuit daar wel nog te openen zijn en er ook staat dat ze nog gewoon geïnstalleerd zijn.

Apps zijn er nog gewoon

Microsoft heeft nu een eenvoudige oplossing bedacht, die gebruikt kan worden tot het bedrijf een update uitbrengt die de bug geheel oplost. De gedachte is dat mensen de apps helemaal kunnen verwijderen en daarna gewoon opnieuw moeten installeren. Dat zou een tijdelijke oplossing kunnen zijn. Voor mensen die handig zijn met computers, weet Microsoft nog een oplossing.

Zij kunnen de apps terug krijgen door ze opnieuw te registreren middels PowerShell. Daarvoor dien je eerst PowerShell te openen en dat als admin te openen. Vervolgens moeten er de volgende commando’s ingevoerd worden:

  • reg delete “HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\TileDataModel\Migration\TileStore” /va /f
  • get-appxpackage -packageType bundle |% {add-appxpackage -register -disabledevelopmentmode ($_.installlocation + “\appxmetadata\appxbundlemanifest.xml”)}
  • $bundlefamilies = (get-appxpackage -packagetype Bundle).packagefamilyname
  • get-appxpackage -packagetype main |? {-not ($bundlefamilies -contains $_.packagefamilyname)} |% {add-appxpackage -register -disabledevelopmentmode ($_.installlocation + “\appxmanifest.xml”)}

Als je daarmee klaar bent, zouden de apps weer te zien moeten zijn in de lijst met alle apps die zich op je apparaat bevinden. Let wel: ze zouden dan weer te zien moeten zijn, maar Microsoft kan niet garanderen dat de oplossing in alle gevallen werkt. Mocht je apps alsnog niet terug vinden na beide oplossingen geprobeerd te hebben, raadt het bedrijf aan dat je je apparaat helemaal reset.

Windows-computers maken automatisch een back-up die tot tien dagen terug gaat. Mocht je willen resetten om je apps weer terug te krijgen, werkt dat alleen als je minder dan tien dagen geleden de Fall Creators Update geïnstalleerd hebt. Werkt ook dit niet en zal je moeten wachten op een definitieve oplossing. Wanneer die er komt is nog niet bekend.