1 min

Tags in dit artikel

, ,

Van de Nederlandse internetters zou 62 procent bij de Kamerverkiezingen in januari 2003 willen stemmen via internet. Dat blijkt uit een onderzoek dat het platform burger@overheid in oktober verrichte. Online stemmen zal evenwel pas in 2007 op een verantwoorde manier mogelijk zijn. Burger@overheid deed navraag bij z’n eigen publiekspanel, dat is samengesteld uit een groep mensen die representatief zou zijn voor de Nederlandse internetpopulatie. Slechts 22 procent van de ondervraagden sprak een voorkeur uit voor het klassieke stemhokje. De overige 16 procent heeft geen voorkeur.

Uit het onderzoek bleek wel dat 60 procent van de internetters denkt dat stemmen via internet gevoelig is voor fraude of manipulatie. Een ruime meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek (85 procent) verwacht dat stemmen via internet binnen vijf jaar mogelijk wordt. Ruim 80 procent van de ondervraagden denkt dat de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen hoger zal liggen wanneer er gestemd kan worden via internet. Het verhogen van de verkiezingsopkomst is één van de redenen waarom de Kamerleden Te Veldhuis en Rehwinkel dinsdag in een motie hebben voorgesteld om ernaar te streven stemmen via internet bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2007 mogelijk te maken. Minister Remkes heeft toegezegd hier serieus naar te kijken.