2min

De VVD heeft een initiatiefwet ingediend voor een nieuw systeem om weer digitaal te gaan stemmen in 2017. De VVD wil gebruik gaan maken van een systeem wat grotendeels digitaal is, maar waarvan de veiligheid beter kan worden gecontroleerd.

Het voorstel van de VVD is afkomstig van Joost Taveerne, hij doet een voorstel voor een nieuwe manier van digitaal stemmen wat wel veilig is. In het verleden was het al mogelijk om digitaal te stemmen in Nederland maar de veiligheid van de stemcomputers kon destijds niet worden gegarandeerd.

Het nieuwe voorstel van de VVD is om te gaan werken met stemprinters en -scanners. Een stemgerechtigde kiest op een computer de persoon waarop hij of zij wil stemmen, vervolgens wordt het stembiljet met de keuze uitgeprint, de stem kan ook nog worden gecontroleerd, vervolgens wordt het stembiljet in een stembus gegooid en aan het einde van de dag worden alle stembiljetten in een scanner ingevoerd die heel snel in staat is om alle stemmen te stellen.

Het systeem is veiliger omdat het de stemmen niet worden opgeslagen in de computer, maar de stemmen worden uitgeprint. Een groot voordeel is dat de overheid niet van die enorme stembiljetten hoeft te verspreiden naar alle stemgerechtigden en dat het tellen een stuk sneller zal gaan. Het invoeren van deze nieuwe stemcomputers en -scanners vraagt wel om een flinke investering van de overheid, maar die kan op termijn worden terugverdiend.

Om het vertrouwen in het stemproces te waarborgen zouden er nog wel controletellingen moeten plaatsvinden. Deze tellingen moeten wel met de hand gedaan worden en niet met de scanner.

Eerder heeft de overheid onderzoek laten doen naar de stemcomputers en daaruit was een dergelijk voorstel gekomen voor de stemcomputers. Het idee werd echter ook als zeer kostbaar omgeschreven en waarschijnlijk te duur.