2min

Tags in dit artikel

, , ,

Het CDA wil dat de publieke omroep geen extra investeringen pleegt in internet. Dat zei woordvoerder J. Atsma maandag voor het debat over de mediabegroting in de Tweede Kamer. Volgens Atsma worden de informatieve sites van de omroepen steeds meer een concurrent van de kranten. De kranten hebben het al zwaar en kunnen die concurrentie goed missen. Atsma is voor een plan van aanpak om de kranten te helpen. Hij vroeg daar al eerder om, maar wegens de demissionaire status van eerst staatssecretaris Van der Ploeg en nu Van Leeuwen is daar nog niets van terecht gekomen.

,,Kranten dreigen om te vallen. Het is nu vijf voor twaalf. Ik vraag daarom om een plan van aanpak voor de kranten, waarin gezamenlijke bezorging is geregeld en kranten op scholen worden uitgedeeld. Verder moeten we de btw-tarieven verlagen en een abonnement fiscaal aftrekbaar maken. Ook wil ik persbureau ANP deels met publiek geld financieren. Een deel van de STER-inkomsten kan daar heen vloeien.” VVD-woordvoerder Jorritsma gaf verleden week aan dat kranten best voor zichzelf kunnen zorgen en voelde niets voor overheidssteun. Zij haalde als voorbeeld Het Parool aan, dat door samenwerking met onder meer De Persgroep in Vlaanderen kan verzelfstandigen. Jorritsma wil verder zoveel mogelijk bezuinigen op de omroep.

Atsma is het daar niet mee eens. De geplande bezuiniging van 31 miljoen euro is onontkoombaar, maar daar moet het bij blijven. Van Leeuwen vraagt de Kamer om een bedrag van 32 miljoen euro aan omroepcompensatie niet uit te keren, omdat zijn kabinet belangrijker zaken van dat geld wil financieren. De compensatie is bedoeld voor de omroepen die door een andere wijze van innen van omroepgeld minder geld hebben gekregen.

De CDA-woordvoerder vindt dat de Raad van Bestuur van Publieke Omroep wel kan worden opgeheven. De overkoepelende organisatie van alle omroepen die nu nog onder voorzitterschap staat van G. Wolffensperger is wat hem betreft overbodig. Hij wil dat elk van de drie netten een eigen bestuur krijgt dat zich alleen met dat net bemoeit.