min

Tags in dit artikel

,

Door alle ICT-activiteiten te centraliseren en harmoniseren kan de publieke omroep 3,5 miljoen euro besparen. Dat stelt adviesbureau Boston Consulting Group in een tussenrapportage aan de overheid.

Minister Marja van Bijsterveldt (CDA) heeft, in navolging van het Regeerakkoord, bepaald dat de publieke omroep 127,3 miljoen moet besparen. Het adviesbureau Boston Consulting Group (BGC) heeft berekend dat het mogelijk is om 120 tot 135 miljoen euro te besparen door het treffen van efficiëntiemaatregelen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over dit rapport.

Alles bij elkaar genomen is de publieke omroep 32 miljoen euro kwijt aan de ICT-infrastructuur. De ICT-organisatie vindt voornamelijk plaats op omroepniveau. Daardoor is er weinig afstemming op het gebied van investeringsbeslissingen. Als de verschillende omroepen gezamenlijk ICT-investeringen voorbereiden, kunnen ze waarborgen dat ICT op de juiste schaal georganiseerd wordt.

Door het afstemmen van bijvoorbeeld boekhoud- en content managementsystemen kan de samenwerking tussen de verschillende omroepen efficiënter verlopen. Dit geldt zowel voor de inhoudelijke en organisatorische samenwerking. Daarom BGC adviseert het kabinet om omroepbreed vergaande standaardisering en centralisering door te voeren. Zo zullen de opbrengsten van gezamenlijke aanbesteding de ICT-kosten ruimschoots overstijgen.

Centralisatie en harmonisatie leveren een besparing op van 3,5 miljoen euro. De grootste besparingen zijn volgens het adviesbureau te behalen in het primaire productieproces van radio, televisie en internet. Door het aantal webactiviteiten te beperken, gezamenlijk platforms en kanalen te ontwikkelen en het volgen van technische standaarden, kan het kabinet 35 miljoen euro besparen. Ten slotte adviseert het adviesbureau dat omroepen moeten stoppen met eigen hosting en streaming en deze diensten onder te brengen bij de NPO.

In een reactie prijst de NPO de grondigheid van het adviesbureau. "Het tussenrapport laat zien dat de publieke omroep niet alleen efficiënter kan organiseren, maar ook efficiënter kan programmeren, zonder de kwaliteit van de programma’s zelf aan te tasten", aldus de NPO.