min

Tags in dit artikel

, , ,

In 2002 zal het verlies aan arbeidsplaatsen in de Nederlandse IT-sector ruim 23.000 bedragen, 12% van het totaal. De kans is groot dat ook de komende drie jaar de werkgelegenheid substantieel in omvang terugloopt. Dat betekent dat in de periode tot 2005 het aantal arbeidsplaatsen met 46.000 afneemt. Die sombere prognose is gebaseerd op een analyse van de Nederlandse IT-markt die is opgesteld door twee gerenommeerde auteurs. Zowel Bert Landman als Willem Veldkamp hebben meer dan twintig jaar ervaring in het volgen, analyseren en beschrijven van de ontwikkelingen in de IT-sector.

In het rapport ‘De groei voorbij?’ worden de ontwikkelingen in de IT-sector in Nederland tussen 1980 en 2001 geanalyseerd waarbij met name gekeken is naar de relatie tussen de ontwikkeling van de economie en de ontwikkelingen op de IT-markt. Die analyse vormt de basis voor een gedetailleerde prognose voor 2002 en een drietal scenario’s voor de jaren tot 2005. Voor 2002 verwachten de auteurs een daling van de omzet op de IT-markt van bijna 5% naar een totaal van ruim € 14 miljard. Dat bedrag heeft betrekking op de traditionele IT-markt, exclusief telecommunicatie en exclusief industriële automatisering en micro-elektronica.