min

Tags in dit artikel

, ,

De regering Bush overweegt internetproviders mee te laten helpen bij de opzet van een gecentraliseerd systeem waarmee internet- en internetgebruikers in de gaten gehouden kunnen worden. Het betreft een voorstel in het kader van het begin volgend jaar te verschijnen rapport The National Strategy to Secure Cyberspace. Het rapport is opgesteld naar aanleiding van de terroristische aanslagen in de VS op 11 september vorig jaar.

Om de binnenlandse veiligheid te verhogen, zouden publieke en particuliere organisaties moeten meewerken. Bijvoorbeeld als het gaat om de beveiliging van (nationale) computernetwerken. Het gaat daarbij niet alleen om de verspreiding van bijvoorbeeld virussen, maar ook om online terreuraanslagen. Technisch is dit evenwel niet zo gemakkelijk te realiseren, ook al omdat veel ISP’s qua grootte en werkwijze erg van elkaar verschillen. Het rapport geeft ook geen technische specificaties voor de apparatuur. Evenmin wordt gesproken over kosten of over de locatie waar het gecentraliseerde systeem zou kunnen komen te staan. Het voorstel moet, eenmaal ingediend, worden goedgekeurd door het Amerikaanse congres.