1 min Applications

Lindows rechtszaak gaat door

Softwarebedrijf Lindows, maker van het gelijknamige op Linux gebaseerde besturingssysteem, zal in april voor de rechter moeten verschijnen wegens vermeende schending van het handelsmerk Windows van Microsoft. Een rechtbank in Seattle heeft de eis van Lindows verworpen om de aanklacht naar de prullenmand te verwijzen. Het geschil speelt sinds december 2001. Microsoft spande een rechtszaak aan tegen Lindows en eiste de sluiting van de website van het bedrijfje uit San Siego (Californië). Lindows zou opzettelijk een naam hebben gekozen die sterk op Windows lijkt en daarmee het publiek misleiden, aldus Microsoft.

Lindows rechtszaak gaat door

De rechter weigerde vorig jaar in eerste instantie aan de eis tot sluiting van de Lindows-site tegemoet te komen. Hij zei zelfs te betwijfelen of Microsoft wel de rechten bezit op de naam ‘windows’, dat in het Engels ook gewoon vensters betekent. In oktober verzocht Lindows vervolgens de zaak te seponeren.

De rechter meende echter dat beide partijen inmiddels voldoende bewijsmateriaal in hun voordeel hebben aangedragen. Een jury moet daarom een oordeel vellen over de kwestie. De rechtszaak begint op 7 april, eveneens in Seattle.