min

Tags in dit artikel

, , ,

De RSI-patiëntenvereniging vindt dat de overheid te weinig aandacht besteedt aan scholieren en studenten als het gaat om RSI-risico’s. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft al afspraken gemaakt met werkgevers uit risicobranches om het aantal werknemers met RSI-klachten terug te dringen. "Scholieren en studenten vormen zorgwekkende risicogroepen vormen met betrekking tot RSI", aldus de patiëntenvereniging. "Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dient een voorlichtingscampagne te starten om scholieren en studenten te wijzen op een mogelijk verband tussen computergebruik en RSI en de gevolgen ervan."

Uit onderzoek van onderzoekbureau Argos is vorig jaar gebleken dat maar liefst 40 procent van de universitaire studenten in Nederland kampt met RSI-problemen. De RSI-patiëntenvereniging vindt dit percentage schrikbarend hoog. Andere oorzaken van RSI-klachten bij jongeren zijn bijbanen naast school en de studie, bijvoorbeeld caissière of productiemedewerker, waarbij veelvuldig dezelfde bewegingen worden gemaakt. De vereniging gaat starten met voorlichtingstrajecten op hogescholen en universiteiten. Tevens wil men een preventief lespakket ontwerpen voor de leerkrachten van de basisschoolgroepen 7 en 8, waarmee jonge leerlingen op een gezonde wijze leren om te gaan met de computer.