min

Tags in dit artikel

, , , ,

Menselijk falen, niet de technologie zelf, is de belangrijkste oorzaak van veiligheidsproblemen binnen de informatietechnologie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Computing Technology Industry Association, een organisatie van opleidingsinstituten binnen de IT-branche. Het Amerikaanse onderzoek suggereert dat een betere training en het certificeren van IT-personeel leiden tot een betere bescherming tegen bedreigingen op internet.

In meer dan 63 procent van de schendingen van de online beveiliging die door de respondenten werden waargenomen, was een menselijke fout de belangrijkste oorzaak. In slechts acht gevallen ging het bij de problemen om een puur technisch falen. Dit schrijft PC World. "Het gaat niet om de technologie, het gaat om de mensen", aldus Brian McCarthy, hoogste baas van CompTIA. McCarthy noemde de uitkomst van het onderzoek "onthutsend", te meer daar werd vastgesteld dat het IT-personeel binnen het merendeel van de ondervraagde bedrijven geen beveiligingsopleiding heeft gehad.