min

Tags in dit artikel

, , , ,

De nieuwssite van CNN is in Nederland het sterkst gegroeid tijdens de oorlog in Irak met een toename van het aantal bezoekers met 133 procent. De totale groei van de nieuwssites is 30 procent, dit groeipercentage is ook te zien bij de meeste landelijke dagbladen. Dit blijkt uit onderzoek van Nielsen/Netratings. Grote winnaars of verliezers zijn er bij de landelijke dagbladen niet, met uitzondering van het Algemeen Dagblad dat een kwart van haar bezoekers verloor. De nieuwssite van de BBC nam ook toe maar is te klein om in het onderzoek opgenomen te worden. Aljazeera.net had in maart ongeveer 30.000 Nederlandse bezoekers waarvan slechts een kwart de Engelstalige site (english.aljazeera.net) bezocht.

De sites van Nu.nl en CNN stegen het sterkst tijdens het begin van de oorlog om vervolgens weer in te zakken. De site van de Telegraaf bleef redelijk stabiel met enkele uitschieters naar boven op dagen met belangwekkende gebeurtenissen. De sites van NRC Handelsblad en De Volkskrant laten ook een stabiele ontwikkeling zien. Deze laatste sites hebben waarschijnlijk een groot aantal vaste bezoekers terwijl CNN meer afhankelijk is van mensen die de site alleen bezoeken ten tijde van belangwekkende internationale gebeurtenissen als de golfoorlog en de aanslag op het World Trade Center.