1 min

Tags in dit artikel

, ,

SAP gaat het makkelijker maken voor Java-ontwikkelaars om hun eigen ontwikkel gereedschappen te gebruiken voor het schrijven van uitbreidingen op de software van SAP. SAP introduceert hulpmiddelen daarvoor volgende maand op de JavaOne-coferentie, zo meldt de nieuwsdienst Computerwire. SAP baseert de hulpmiddelen op de open source-omgeving Eclipse van IBM, een raamwerk waarmee Java-gereedschappen van uiteenlopende leveranciers zijn te verenigen in één geïntegreerde ontwikkelomgeving. Naar verluidt is Borland al bezig zijn modelleergereedschap aan te passen voor SAPs omgeving.

SAP zal tegelijkertijd een nieuwe versie van zijn applicatieserver uitbrengen, die onder andere zorg draagt voor vertaling van Java (J2EE) naar SAPs bedrijfseigen programmeertaal ABAP. SAP is de afgelopen anderhalf jaar steeds meer een J2EE-aanhanger geworden om de aansluiting met de maatwerkwereld niet te verliezen.