min

Tags in dit artikel

, , , ,

Minister Brinkhorst van Economische Zaken stelt 1,3 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe elektronische communicatietechnieken. Dit moet helpen voorkomen dat moderne ICT-technieken in Nederland vertraagd van de grond komen. In de praktijk worden nieuwe technieken (WIFI, GPRS en UMTS) vaak omgeven door allerlei onzekerheden waardoor marktpartijen een afwachtende houding kunnen aannemen, die de uitrol en het gebruik van de nieuwe techniek belemmert. De Subsidieregeling Elektronische Communicatie (SEC) is ontworpen om een financiële impuls te geven aan de ontwikkeling van deze nieuwe elektronische communicatietechnieken.

Voor de subsidie van 1,3 miljoen euro komen haalbaarheidsprojecten, demonstratieprojecten en kennisoverdrachtprojecten in aanmerking. Een voorwaarde is dat bij de uitvoering van een project tenminste drie partijen samenwerken, waarvan tenminste één mkb-bedrijf en één bedrijf dat aanbieder of aanlegger is van een openbaar elektronisch communicatienetwerk.