1 min

Tags in dit artikel

, , ,

De gemeente Eindhoven wil dat alle bedrijven en burgers in de stad in 2010 gebruik kunnen maken van een glasvezelaansluiting voor hun communicatie. Het college van burgemeester en wethouders gaat zich inzetten om deze doelstelling te verwezenlijken omdat de infrastructuur van groot belang geacht wordt voor de stad. In het rapport Glasrijk Eindhoven dat gisteren aan de raadscommissie sociaal-economische zaken werd voorgelegd, stuurt het college aan op een stimuleringsstrategie en intensieve publiek-private samenwerking. De initiatieven van de markt zelf blijven tot nu toe uit, constateren de auteurs van het rapport. De gemeente wil echter nadrukkelijk niet zelf de aanleg van een glasvezelinfrastructuur financieren

Het college verwacht dat de glasvezelinfrastructuur een belangrijke impuls kan geven aan de economie en kennisontwikkeling in de regio. Bovendien voorzien burgemeester en wethouders een bijdrage aan het verhogen van de sociale cohesie in de stad.