min

Tags in dit artikel

, ,

De ontwikkeling van ADSL van KPN in Nederland neemt een enorme vlucht. Het aantal consumenten dat inmiddels ADSL van KPN afneemt is gegroeid naar 710.000, een cijfer dat nu al boven de eindejaarsverwachting van 700.000 uitkomt. In de loop van 2004 gaat KPN de landelijke dekking van 87% naar 97% vergroten door de centrales die momenteel nog niet geschikt zijn voor ADSL aan te passen. Vanaf 12 januari 2004 verhoogt KPN de snelheid van ADSL opnieuw. Daarbij breidt het aantal breedbanddiensten via de breedbandportal in de eerste helft van 2004 verder uit.

Het aantal ADSL-klanten is spectaculair gegroeid in 2003 tot 710.000. Bij aanvang van het eerste kwartaal van 2003 stond de teller nog op 310.000 klanten, terwijl dit aantal in het derde kwartaal gegroeid was tot 609.000. De verwachting is dat in de tweede helft van 2004, 1 miljoen klanten ADSL van KPN zullen afnemen.

Voor het einde van 2004 is de landelijke ADSL-dekking tot 97% (*1) uitgebreid. Hiervoor past KPN in de loop van 2004, de resterende 555 centrales aan. KPN investeert hiermee als één van de weinige breedbandpartijen in de ontsluiting van rurale gebieden. Daarnaast heeft KPN in 2003 met 12 gemeenten een contract afgesloten dat heeft geleid tot versnelde uitrol van ADSL aldaar. In ruil stonden gemeenten garant voor voldoende afname. Inmiddels heeft KPN, door de grote vraag, voor deze gemeenten deze financiële garantstelling kwijtgescholden.

Al eerder dit jaar heeft KPN de snelheid verhoogd waardoor consumenten meer mogelijkheden kregen voor hetzelfde geld. Vanaf november j.l. wordt door de Internet Service Providers aangekondigd dat de snelheid van ADSL van KPN vanaf januari 2004 verder verhoogd wordt waardoor deze, op enkele situaties na, meer dan verdubbelt.

(*1) 3% heeft technische beletsels bijv. de afstand van aansluiting tot centrale.