1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

Stichting Kennisnet heeft naar aanleiding van het afschuwelijke schietincident op het Terra college in Den Haag, waarvan dhr. H. van Wieren het slachtoffer is geworden, een informatiepagina opgezet. Aanleiding hiervoor is het grote aantal emotionele reacties in de forums op www.kennisnet.nl . De informatiepagina biedt een overzicht van de berichtgeving in de media en informatiebronnen voor hulp aan leerling en docent. Daarnaast wordt een selectie aan internetbronnen aangeboden met als themas geweld op school en preventie. De informatiepagina over geweld op school is te vinden op www.kennisnet.nl.

Volgende week zal Kennisnet een website inrichten met als thema veiligheid op school. Daarnaast zal begin februari in samenwerking het ministerie van OCW een website openen waarin vanuit een breder perspectief waarden en normen in de Nederlandse samenleving wordt belicht.