De strategie van de muziekindustrie gaat de goede kant op. Nieuwe legale muzieksites rijzen als paddestoelen uit de grond en de campagne tegen illegaal muziekuitwisselen heeft wereldwijd een duidelijk effect. Dit zijn de kernpunten uit het vandaag gepubliceerde Online Music Report 2004 van de IFPI, de organisatie die wereldwijd de muziekindustrie vertegenwoordigt. Het Online Music Report is het eerste overzichtsrapport van de muziekindustrie waarin zij de voortgang van de online muziek in kaart brengt.

Het rapport toont dat het legale muziekaanbod in 2004 goed van de grond komt, volgend op successen als Apple iTunes, Napster en Rhapsody in de Verenigde Staten. Deze diensten berichten dat zij in de eerste helft van 2004 hun aanbod ook buiten de VS gaan aanbieden. In Europa zijn op dit moment al ruim 30 websites waar mensen legaal muziek kunnen downloaden, een half miljoen mensen maakt hiervan gebruik. In Nederland zijn ruim 250.000 muziekwerken legaal te verkrijgen op websites als www.yeahronimo.com, www.tiscali.nl, www.noordzeemsn.nl en www.planet.nl. Verwacht wordt dat het aantal beschikbare songs sterk zal toenemen in 2004, platenmaatschappijen stellen steeds meer materiaal beschikbaar.

Nieuwe gegevens tonen ook aan dat de campagne van de industrie tegen het illegaal file-sharen (muziek/film uitwisselen) de kennis van de consumenten heeft vergroot in de VS en in Europa. Uit een nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de IFPI en uitgevoerd door GfK in vier grote Europese landen (Denemarken, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk), blijkt dat meer dan tweederde van de ondervraagden weet dat het verspreiden van muziek zonder toestemming van de rechthebbenden illegaal is.

Deze hoge mate van kennis is te danken aan de enorme anti-piraterij inspanningen van industrie in 2003. De inspanningen bestonden onder meer uit meer miljoenen ‘instant messages’, ge-emaild naar gebruikers van peer-to-peerdiensten; rechtszaken; grootscheepse informatiecampagnes naar universiteiten en grote bedrijven in meer dan 20 landen en de lancering van de website www.pro-music.org.

De campagne lijkt tevens een daling in internetpiraterij te weeg hebben gebracht in de wereld. Voorjaar 2003 waren er nog meer dan een miljard illegale files op Internet te vinden, negen maanden later was dit met 20% gedaald tot 800.000.000

Jay Berman, voorzitter en CEO van de IFPI:’Iedereen die werkt aan het tot stand brengen van een succesvolle, legale online muziekbusiness krijgt door dit rapport een nieuw gevoel van optimisme en ziet het bewijs van een echte verandering. We geloven dat de strategie van de muziekindustrie vruchten afwerpt, en dat in 2004, voor der eerste keer, een substantieel deel van de consumenten de overstap maakt van illegaal naar de legale sites die de industrie overal mogelijk maakt nu’.