1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

Sommigen noemen het de sms-taal, anderen de breezah-taal en een derde noemt het msn-taal. Het zijn verschillende woorden voor een nieuw soort taal, een taal die is ontwikkeld door de jeugd. Er is een onderzoek verricht door kaboem waaruit gebleken is dat er een totaal nieuwe schrijfstijl is ontstaan. Die schrijfstijl bestaat vooral uit afkortingen en verdraaiingen van woorden. Een voorbeeld hiervan is: ‘iK k0m so snelz m0gelyk, u2?’ Dit is een voorbeeld van een zin die zou kunnen worden gebruikt op msn of via sms.

Opmerkelijk is dat veel gebruik wordt gemaakt van cijfers. Cijfers die soms Engelse en soms Nederlandse woorden vervangen. Een voorbeeld hiervan is: ik ook: me2; voor jouw: 4u.

De reden voor het ontwikkelen van een nieuwe taal is duidelijk. Volgens het onderzoek zou het komen, omdat de kinderen willen voorkomen dat hun ouders mee kunnen lezen. Ook zouden scheldfilters in chatboxen kunnen worden omzeilt.