2min

Tags in dit artikel

Plan Plan Internet BV brengt een leerlingvolgsysteem voor zwemscholen op de markt, waarmee de zwemscores van leerlingen via internet kunnen worden bijgehouden. De zweminstructeur neemt tijdens de les de resultaten op en voert deze direct in een speciaal hiervoor ontwikkelde handterminal, welke draadloos is verbonden met internet. De zwemscores worden zo direct administratief verwerkt. Gelijktijdig kunnen de leerlingen en hun ouders de scores op internet bekijken. ‘Smiley’s’ geven de resultaten op een leuke manier weer. Als de leerling op alle onderdelen een voldoende heeft gehaald wordt hij of zij online uitgenodigd voor het diplomazwemmen.

Vanuit de applicatie kunnen de zweminstructeurs verschillende statistische gegevens opvragen of automatisch meldingen laten verschijnen. Ook kan de zwemschool een persoonlijke of algemene mededeling sturen naar het inlogscherm van de leerlingen.

Thuis kunnen de leerlingen en/of hun ouders direct de scores aflezen. Zo wordt bij elk onderdeel een resultaat getoond door middel van een Smiley. Als op alle onderdelen een voldoende is behaald dwarrelen er ballonnen over het beeld en is er feestelijke muziek te horen. Verder leest de leerling waar en wanneer de leerling wordt verwacht voor het diplomazwemmen.

Door deze methode wordt het vragen naar de resultaten aan het zwembadpersoneel tot bijna nul gereduceerd.

Het systeem is ook bruikbaar voor andere sporten waarbij scores worden bijgehouden.

De software is drie jaar geleden ontwikkeld in samenwerking met Zwemschool Rob Sports uit Assen en in de afgelopen periode verder uitgewerkt en verbeterd. Door de combinatie van functionaliteit en een communicatiemiddel voor de leerlingen en hun ouders blijkt er veel belangstelling te bestaan voor het systeem. Op dit moment hebben naast Zwemschool Rob Sports twee zwemscholen in Almere en Haarlem en de gemeente Aa & Hunze voor het systeem gekozen. Verder is de gemeente Texel met een proefperiode gestart en zijn er onderhandelingen met een landelijke exploitatiebedrijf van 22 zwembaden.