min

Tags in dit artikel

,

Vandaag treedt de nieuwe Telecommunicatiewet (Tw) in werking, waarin ook het versturen van spam in Nederland aan banden wordt gelegd. De voornaamste winst is dat verzenders voortaan moeten kunnen bewijzen dat de ontvangers zich daadwerkelijk hebben aangemeld voor commerciële, charitatieve of ideële berichten, en is het vervalsen of verhullen van de afzender van dergelijke berichten voortaan verboden.

De kersverse Nederlandse anti-spamwet is echter bepaald niet volmaakt: bedrijfsadressen mogen nog onverminderd bespamd worden. De overheid zag ten eerste niet in dat het buitengewoon moeilijk is om een onderscheid te maken tussen bedrijfs- en consumentenadressen, en meende ten tweede (abusievelijk) dat bedrijven wél graag spam ontvangen.

De Tweede Kamer heeft al eerder per motie aangegeven deze situatie zeer ongewenst te vinden en wil ook bedrijven tegen ongewenste bulk-email beschermen. Spamvrij.nl dringt sterk op invoering van die motie aan en wel via een wijziging van de Tw: de enige manier om serieus iets aan de spamproblematiek te doen, is (alle) ontvangers te bevrijden van ongewenste bulk e-mail.

De handhaving van de anti-spamwet is bij de OPTA gelegd. Van het uitdelen van boetes zal zeker een preventieve werking uitgaan. Hoe effectief de OPTA kan optreden, wordt echter sterk bepaald door de haar beschikbaar gestelde kennis en middelen. Hoewel Spamvrij.nl van de goede wil en intenties van de OPTA is overtuigd, vreest zij dat het Nederlandse publiek te hoge verwachtingen zal koesteren en de OPTA zal overspoelen met meldingen en vragen. Bovendien zal de OPTA ondervinden dat met name het traceren en ‘vangen’ van de hardcore spammers sterk gespecialiseerde kennis vereist.

Dat de OPTA recent opperde dat een zogenaamde postzegel voor e-mail het spamprobleem mogelijk zou kunnen ondervangen, geeft aan dat de OPTA vooralsnog te weinig vertrouwd is met de werking van het internet: de e-mailpostzegel zou behalve een wereldwijde implementatie ook een gigantische administratie vergen, providers op een enorme kostenpost (omzetbelasting) komen te staan, en slachtoffers van een virus plotseling met hoge rekeningen confronteren. Bovendien vormt het middel zelf ook een belemmering van het e-mailverkeer. En het belangrijkste: spammers begeven zich steeds vaker in de internetcriminaliteit, en criminelen rekenen gewoonlijk geen spampostzegels af.

Voorts lijkt de OPTA onvoldoende uitgerust om een voorlichtende rol te spelen: niet naar klagers, niet naar verzenders die willen weten hoe zij hun mailings wél netjes kunnen versturen of hoe zij hun adressenbestand kunnen opschonen.

Spamvrij.nl zou zowel de eerder genoemde specialistische kennis kunnen leveren als de voorlichtende rol ten opzichte van bedrijven en consumenten op zich kunnen nemen, maar Spamvrij.nl is helaas – ondanks deze week gedane sponsorgiften van XS4all en BIT – nog lang niet verzekerd van haar eigen voortbestaan. Niettemin zal Spamvrij.nl hartelijk en naar vermogen samenwerken met de OPTA, en er in de toekomst op aandringen dat het publiek ontvangen spam ook bij de OPTA meldt.