1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Het kabinet gaat radicale en terroristische uitingen via internet en buitenlandse satellietzenders harder aanpakken. De politie zal meer opsporingswerk op het wereldwijde computernetwerk gaan doen.

Ook komt er een meldpunt computercriminaliteit. Hierbij ligt de prioriteit bij haatzaaiende, gewelddadige en terroristische boodschappen.

De ministerraad stemde vrijdag in met deze voorstellen van de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken). In navolging van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst constateert ook het kabinet dat de terreurdreiging in Nederland nog altijd ,,substantieel” is en sterker dan voorheen van binnenuit komt.