2min

Het kabinet heeft nog steeds geen adequate maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overheid geen miljarden blijft verspillen in ICT-projecten. Vorig jaar presenteerde een tijdelijke onderzoekscommissie zijn conclusies en dat rapport ligt nu te verstoffen. Vandaag is er een debat in de Tweede Kamer over het rapport.

In een interview met Nu.nl laat D66-kamerlid Verhoeven weten dat het kabinet geen actie durft te ondernemen. Aan de ene kant durven ze niet een Minister verantwoordelijk te maken voor alle ICT-projecten, want met de huidige verspilling aan middelen moet die dan ongetwijfeld enorm veel verantwoording gaan afleggen en aan de andere kant willen ze geen onafhankelijke toezichthouder omdat ze dan de controle verliezen. Dus gebeurt er nu niets en blijft de overheid zo’n 1tot 5 miljard euro per jaar verspillen.

De overheid is veel te afhankelijk van de ICT-bedrijven en doordat ze geen actie ondernemen blijven ze afhankelijk van deze bedrijven. Ook ontbreekt elke vorm van transparantie, het is niet duidelijk of de lopende ICT-projecten nog binnen budget en looptijd worden afgerond.

De onderzoekscommissie kwam eigenlijk met twee aanbevelingen, de eerste is een Minister eindverantwoordelijk maken voor alle ICT-projecten en de tweede aanbeveling is het oprichten van Bureau ICT-toetsing (BIT). Dit bureau moet alle ICT-projecten van de overheid met een waarde boven de 5 miljoen euro gaan toetsen op haalbaarheid. Dit moet een onafhankelijk club experts zijn die vooraf al kunnen ingrijpen als ze problemen zien. Het kabinet gaat nu beide aanbevelingen niet volgen, maar wil een soort BIT oprichten maar dan onder een ambtenaar plaatsen. Hierdoor wordt het geen onafhankelijke toezichthouder en heeft deze straks heel weinig macht, waardoor het ook kan worden genegeerd.