2min

Staatssecretaris van Digitalisering Alexandra van Huffelen heeft aangekondigd dat spionagegevoelige apps, zoals TikTok, op termijn niet meer toegestaan zijn op de werktelefoons van rijksambtenaren. Tot die tijd wordt de rijksambtenaren ontraden dergelijke apps geïnstalleerd te hebben en gebruiken op mobiele werkapparatuur.

Het kabinet spreekt over apps uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland en/of Nederlandse belangen. Met het besluit volgt het kabinet het advies van inlichtingendienst AIVD. Het advies stelt dat er bij alle apps, die in beheer zijn in landen met een offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland en de Nederlandse belangen, sprake is van een verhoogd risico.

“De Rijksoverheid moet veilig zijn werk kunnen doen, ook via zijn mobiele apparaten. Recente Kamervragen en internationale ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat we zijn gekomen tot een zorgvuldige afweging die verder gaat dan het ontraden van één applicatie. We kiezen voor een structurele oplossing die ambtenaren van de Rijksoverheid kunnen vertrouwen bij hun werk in een digitale wereld”, aldus Van Huffelen.

De staatssecretaris doelt op een Kamerdebat medio februari, toen al bleek dat coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie een groot gevaar zagen dat via TikTok data bij de Chinese overheid terechtkomt.

Beheerde apparaten

Het huidige besluit houdt in dat op korte termijn toegewerkt naar “een situatie waarbij mobiele apparaten, uitgereikt aan ambtenaren in dienst van de rijksoverheid, zo zijn ingericht dat er alleen vooraf toegestane apps, software en/of functionaliteiten kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt.” Onbekend is hoe snel het kabinet precies het verbod denkt te realiseren.

Het kabinet wil het verbod realiseren via beheerde apparaten. Het biedt de overheid de mogelijkheid te bepalen welke apps geïnstalleerd en gebruikt kunnen worden.

Er zal een uitzondering komen voor die situaties waarin een spionagegevoelige app nodig is of kan zijn voor het uitoefenen van een primaire taak van een Rijksorganisatie. Het kan gaan om inspectie en toezicht, opsporingsonderzoek of inlichtingen belang. In samenwerking met de departementen moeten de uitzondering verder worden uitgewerkt.

Eerder werd bekend dat leden van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad niet meer TikTok op hun werktelefoons mogen gebruiken. Ook hebben verschillende westerse landen inmiddels met vergelijkbare maatregelen.

Tip: EC houdt Amazon, Apple en Spotify in de gaten